Navigation path

 

Дирекцията на Службата, хоризонталните служби и четирите оперативни звена се намират в Брюксел. Има две други звена съответно в Люксембург и в Испра (Италия).

Органиграма на PMO