Navigation path

 

EU-INSTITUTIONERNAS GEMENSAMMA SJUKFÖRSÄKRINGSSYSTEM (RCAM)

EU:s tjänstmän och övriga anställda enligt tjänsteföreskrifterna (och deras familjer under vissa villkor) omfattas av EU-institutionernas gemensamma sjukförsäkringssystem (RCAM), som ersätter sjukvårdskostnader upp till 80–85 % för de flesta typer av behandlingar (upp till vissa övre gränser). Försäkrade som är i tjänst omfattas också av en olycksförsäkring samt en arbetssjukdomsförsäkring.

Sjukförsäkringssystemet finansieras genom ett bidrag på 1,7 % av de försäkrades grundmånadslön samt genom arbetsgivarens bidrag.

INTYG OM SJUKFÖRSÄKRING

Tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda samt pensionärer, dvs. de primärförsäkrade, kan få ett intyg för sig själva och för sina familjer om att de omfattas av försäkringen via RCAM :

 • Personal i tjänst (tjänstemän och tillfälligt anställda eller kontraktsanställda) och pensionärer som har ECAS-konto kan använda RCAM on-line. Där går det att skriva ut intyg om att man omfattas av sjukförsäkringen (på 23 olika språk) för sig själv och för sin familj
 • Övriga som inte har ECAS-konto kan få intyg genom att

  - begära det via PMO Contact on-line https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Couverture maladie/Attestations)

  - ringa enheten för sjukförsäkringsärenden vid sitt avräkningskontor, och uppger

      • anställningsnummer/pensionsnummer,

      • den eller de personer intyget ska gälla samt
      • önskat språk för intyget.

  Avräkningskontoret i Bryssel: (+32-2) 295 80 37

  Avräkningskontoret i Luxemburg: (+352) 4301 30655
  Avräkningskontoret i Ispra : (+39) 0332 78 9026

VID SJUKHUSVISTELSE

Den försäkrade uppmanas att kontakta sin avräkningsbyrå för kostnadsåtagande:

Avräkningsbyrån i Bryssel (tfn +32-2 295 98 56)


Avräkningsbyrån i Luxemburg (tfn +352-43 013 6100/36406)

Avräkningsbyrån i Ispra (tfn +39-0332 789 966)


PMO CONTACT kan kontaktas per telefon av försäkringstagarna alla dagar i veckan kl. 9.30–12.30 (tfn: + 32-2 299 77 77)
De som tillhör avräkningskontorret i Ispra kan ringa alla dagar i veckan kl. 10–12 och kl. 14–16 (tfn: +39 0332 78 5757).
Frågor rörande sjuk-, olycks- och arbetssjukdomsförsäkringen kan ställas via portalen https://ec.europa.eu/pmo/contact/