Navigation path

 

SKUPNI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA EVROPSKIH INSTITUCIJ

Uradniki in uslužbenci Evropske unije (ter pod določenimi pogoji njihove družine) so upravičeni do polnega zavarovanja v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja Evropske unije (SSZZ), na podlagi katerega se jim povrne 80–85 % stroškov zdravljenja za večino zdravstvenih storitev (ob upoštevanju nekaterih zgornjih omejitev stroškov). Aktivno zaposleni člani imajo urejeno tudi nezgodno zavarovanje in zavarovanje za poklicne bolezni.

Sistem zdravstvenega zavarovanja se financira s prispevki, ki znašajo 1,7 % osnovne mesečne plače vsakega člana, in prispevki delodajalca.

DOKAZILO O ZAVAROVANJU (O VKLJUČENOSTI V SISTEM ZAVAROVANJA)

Uradniki, začasni ali pogodbeni uslužbenci ter upokojenci s primarnim zdravstvenim zavarovanjem lahko zase in po potrebi tudi za svoje družinske člane prejmejo dokazilo o zavarovanju, ki potrjuje njihovo vključenost v SSZZ:

 • aktivno osebje (uradniki ter začasni ali pogodbeni uslužbenci) in upokojenci z dostopom ECAS:
  prek spletišča SSZZ zase ali za svoje družinske člane natisnejo potrdilo o zavarovanju SSZZ v želenem jeziku (potrdila so na voljo v 23 jezikih),
 • vsi ostali, ki nimajo dostopa ECAS, lahko pridobijo potrdilo:

  – če zanj zaprosijo prek spletne strani PMO Contact https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Membership / Certificates),


  – če pokličejo službo za zavarovanje pri svojem Uradu za poravnave in pri tem navedejo:
     
     
  • številko zaposlenega/upokojenca,

      • ime osebe, za katero želijo pridobiti potrdilo,
      • jezik, v katerem želijo potrdilo.

  Urad za poravnave v Bruslju: +32 22958037

  Urad za poravnave v Luxembourgu: +352 430130655
  Urad za poravnave v Ispri: +39 0332789026

V PRIMERU HOSPITALIZACIJE

Za kritje svojih stroškov naj člani pokličejo svoj Urad za poravnave:


– Urad za poravnave v Bruslju (telefon: +32 22959856)


– Urad za poravnave v Luxembourgu (telefon: +352 430136100/36406)

– Urad za poravnave v Ispri (telefon: +39 0332789966)


Člani skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja evropskih institucij lahko pokličejo PMO CONTACT vsak delovnik od 9:30 do 12:30 (telefon: +32 22997777).
Urad za poravnave v Ispri lahko člani pokličejo vsak delovnik od 10:00 do 12:00 ter od 14:00 do 16:00 (telefon: +39 0332785757).
Vsa vprašanja v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem, nezgodami in poklicnimi boleznimi se lahko zastavijo prek portala: https://ec.europa.eu/pmo/contact/