Navigation path

 

SPOLOČNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÉHO POISTENIA EURÓPSKYCH INŠTITÚCIÍ (SSZP)

Úradníci a dočasní zamestnanci Európskej únie (a za určitých podmienok aj ich rodinní príslušníci) majú nárok na výhody vyplývajúce zo Spoločného systému zdravotného poistenia Európskej únie (SSZP), v rámci ktorého sa vo väčšine prípadov prepláca 80 – 85 % zdravotných nákladov (platia však určité maximálne limity). Na činné osoby sa vzťahuje aj úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby z povolania.

Nemocenské poistenie sa financuje z 1,7 % príspevku odvádzaného zo základnej mesačnej mzdy každého poistenca a z príspevku zamestnávateľa.

POTVRDENIE O POISTENÍ

Úradníci, dočasní zamestnanci, zmluvní zamestnanci a dôchodcovia, pre ktorých je SSZP hlavným poistením, môžu pre seba a prípadne aj pre svojich rodinných príslušníkov získať potvrdenie o poistnom krytí zo SSZP:

 • Zamestnanci v činnej službe (úradníci a dočasní zamestnanci alebo zmluvní zamestnanci) a dôchodcovia, ktorí požiadali o prístup prostredníctvom služby ECAS, si môžu potvrdenie vyžiadať takto:
  prihlásia sa do aplikácie JSIS online a z nej si môžu priamo vytlačiť potvrdenie o poistnom krytí zo SSZP v požadovanom jazyku pre seba alebo členov svojej rodiny (osvedčenie je k dispozícii v 23 jazykoch)
 • Ostatné osoby, ktoré nemajú prístup prostredníctvom služby ECAS, môžu o potvrdenie požiadať

  – online prostredníctvom služby PMO Contact https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Membership/Certificates)

  – telefonicky u členov tímu ich úradu pre plnenie nárokov, pričom uvedú:

      • svoje osobné číslo/dôchodkové číslo,

      • pre koho sa má potvrdenie vystaviť,
      jazyk, v ktorom sa má potvrdenie vystaviť.

  Úrad pre plnenie nárokov Brusel: + 32 2 295 8037

  Úrad pre plnenie nárokov Luxemburg: + 352 4301 30655
  Úrad pre plnenie nárokov Ispra: +39 0332 789 026

POSTUP V PRÍPADE HOSPITALIZÁCIE

Poistencov žiadame, aby telefonicky kontaktovali svoj úrad pre plnenie nárokov, ak chcú využiť možnosť priamej fakturácie:


– úrad pre plnenie nárokov Brusel (tel. +32 2 295 9856)


– úrad pre plnenie nárokov Luxemburg (tel. +352 4301 36100/36406)

– úrad pre plnenie nárokov Ispra (tel. +39 0332 789 966)


Služby PMO CONTACT sú poistencom spoločného systému zdravotného poistenia Európskych inštitúcií dispozícii telefonicky v pracovné dni od 9:30 do 12:30 hod. (tel.: + 32 2 299 7777)
Poistencom prináležiacim k úradu pre plnenie nárokov Ispra je telefonická linka k dispozícii v pracovné dni od 10:00 do12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. (tel.: +39 0332 785 757).
Všetky otázky týkajúce sa zdravotného poistenia, úrazov a chorôb z povolania možno položiť prostredníctvom portálu: https://ec.europa.eu/pmo/contact/