Navigation path

 

WSPOLNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH

Urzędnicy i inni pracownicy instytucji Unii Europejskiej (jak również pod pewnymi warunkami członkowie ich rodzin) są uprawnieni do świadczeń, które wynikają ze wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych instytucji europejskich (RCAM) i polegają na zwrocie kosztów leczenia do wysokości 80–85 % w przypadku większości rodzajów opieki medycznej (w granicach ustalonych pułapów). Czynnie zatrudnieni ubezpieczeni są ponadto objęci ubezpieczeniem z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych.

Program ubezpieczeń zdrowotnych jest finansowany ze składek wynoszących 1,7 % miesięcznego wynagrodzenia podstawowego ubezpieczonych oraz ze składek płaconych przez pracodawcę.

ZAŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU (CZŁONKOSTWIE W PROGRAMIE)

Urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi i emeryci, ubezpieczeni we wspólnym programie ubezpieczeń zdrowotnych jako systemie podstawowym, mogą otrzymać dowód ubezpieczenia potwierdzający ich członkostwo oraz, w stosownych przypadkach, członkostwo członków ich rodziny w programie:

 • w przypadku personelu czynnie zatrudnionego (urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony lub pracownicy kontraktowi), a także emeryci, którzy wystąpili o przyznanie dostępu do ECAS:
  należy zalogować się do internetowego systemu RCAM , następnie można bezpośrednio wydrukować zaświadczenie o ubezpieczeniu w programie RCAM dla siebie i członków swojej rodziny w żądanym języku (zaświadczenia dostępne są w 23 językach);
 • w przypadku pozostałych osób (nieposiadających konta ECAS) zaświadczenie można uzyskać w następujący sposób:

  - online, za pośrednictwem PMO Contact https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Droits d'affiliation/Attestations)]

  - telefonicznie, kontaktując się z zespołem ds. członkostwa w programie odpowiedniego biura rozliczeniowego. Należy przy tym wskazać:

      • numer pracownika lub numer emerytury;
      • osobę, dla której występuje się o zaświadczenie;
      • język, w którym sporządzone ma być zaświadczenie.

  Biuro rozliczeniowe Bruksela: (+32) 2 295 80 37

  Biuro rozliczeniowe Luksemburg: (+352) 4301 30655
  Biuro rozliczeniowe Ispra: (+39) 0332 78 9026

W PRZYPADKU HOSPITALIZACJI

członkowie programu proszeni są o kontakt telefoniczny z właściwym biurem rozliczeniowym w celu przejęcia kosztów hospitalizacji:

- biuro rozliczeniowe Bruksela (tel. +32-2-295.98.56)


- biuro rozliczeniowe Luksemburg (tel. +352-4301.36100/36406)

- biuro rozliczeniowe Ispra (tel. +39-0332-789966)


Służby PMO CONTACT pozostają do dyspozycji członków wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych instytucji europejskich od pon. do pt. w godz. 9.30 – 12.30 (tel. + 32 2 299 77 77)
Dla członków programu podlegających pod biuro rozliczeniowe Ispra informacyjna linia telefoniczna dostępna jest od pon. do pt. w godz. 10.00 - 12.00 i 14.00-16.00 (tel. +39 0332 78 5757).
Wszystkie pytania dotyczące programu ubezpieczeń zdrowotnych mogą być przesyłane poprzez portal internetowy https://ec.europa.eu/pmo/contact/