Navigation path

 

GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN (GSZV)

Ambtenaren en statutaire personeelsleden van de Europese Unie (en onder bepaalde voorwaarden hun gezinsleden) vallen onder het Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV), dat de medische kosten van de meeste ingrepen en behandelingen voor 80-85 % vergoedt (tot bepaalde maxima). Personeelsleden in actieve dienst zijn persoonlijk verzekerd tegen ongevallen en beroepsziekten.

De ziektekostenverzekering wordt gefinancierd uit een bijdrage van ongeveer 1,7 % van het basissalaris van de ambtenaar en een werkgeversbijdrage.

VERZEKERINGSBEWIJS

Ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gepensioneerden voor wie het GSZV de primaire verzekering is, kunnen bij het GSZV een verzekeringsbewijs aanvragen, waarmee zij kunnen aantonen dat zij, alsmede hun gezinsleden (indien van toepassing), verzekerd zijn:

 • Voor personeelsleden in actieve dienst (ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten) en gepensioneerden met toegang tot ECAS:
  - via GSZV online. U kunt hier rechtstreeks een verklaring downloaden , in de gewenste taal, voor uzelf en uw gezinsleden (het verzekeringsbewijs is beschikbaar in 23 talen)
 • Anderen, zonder toegang tot ECAS, kunnen een verzekeringsbewijs aanvragen:

  - online via PMO Contact https://ec.europa.eu/pmo/contact/  (Sickness Insur/ Accidents/Occup disease > Membership/Certificates)


  - telefonisch via het verzekeringsteam van uw afwikkelingsbureau, waaraan u de volgende gegevens moet meedelen:

      • uw personeels- of pensioennummer

      • de naam van de persoon voor wie u een verklaring nodig heeft
      • de taal waarin u de verklaring nodig heeft

  Afwikkelingsbureau Brussel: (+32)2 295 80 37

  Afwikkelingsbureau Luxemburg: (+352) 4301 30655
  Afwikkelingsbureau Ispra: (+39) 0332 78 9026

IN GEVAL VAN ZIEKENHUISOPNAME

Neem contact op met uw afwikkelingsbureau voor rechtstreekse betaling:

- Afwikkelingsbureau Brussel (tel. +32-2-295.98.56)

- Afwikkelingsbureau Luxemburg (tel. +352-4301.36100/36406)

- Afwikkelingsbureau Ispra (tel. +39-0332-789966)


PMO CONTACT is elke werkdag te bereiken van 9.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer (+32) 2 299 77 77.
Voor Ispra: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 (tel: +39 0332 78 5757).
Vragen over de verzekering tegen ziektekosten, ongevallen en beroepsziekten kunt u stellen via https://ec.europa.eu/pmo/contact/