Navigation path

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU KOPĪGĀ VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS SHĒMA (KVAS)

 
Eiropas Savienības institūciju un iestāžu ierēdņi un darbinieki (un ar dažiem nosacījumiem arī viņu ģimenes locekļi) ir apdrošināti saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Kopīgo veselības apdrošināšanas shēmu (KVAS). Šī apdrošināšana atlīdzina medicīnas izdevumus 80-85 % apmērā (ievērojot noteiktās maksimālās vērtības) par lielāko daļu medicīnas procedūru un ārstniecību. Aktīvi nodarbinātie shēmas dalībnieki ir apdrošināti arī pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām.

Veselības apdrošināšanas shēmas finansējuma avots ir katra shēmas dalībnieka iemaksa, kas atbilst 1,7 % no mēneša pamatalgas, un darba devēja iemaksa.

APSTIPRINĀJUMS PAR APDROŠINĀŠANU (LĪDZDALĪBU SHĒMĀ)


Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un pensionētie darbinieki, kuri ir shēmas pamatdalībnieki, KVAS var saņemt apdrošināšanu apliecinošu dokumentu, kas apstiprina viņu, kā arī viņu ģimenes locekļu (attiecīgā gadījumā) līdzdalību Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā:

 • Aktīvi nodarbinātie darbinieki (ierēdņi un pagaidu darbinieki vai līgumdarbinieki) un pensionētie darbinieki, kuri ir lūguši ECAS piekļuvi:
  izmantojiet programmatūru KVAS tiešsaistē. Tajā jūs varat tieši izdrukāt apstiprinājumu par KVAS apdrošināšanu tādā valodā, kāda jums vajadzīga, gan par sevi, gan par Jūsu ģimenes locekļiem (apliecinājums pieejams 23 valodās).
 • Citas personas, kurām nav ECAS piekļuves, apstiprinājumu var iegūt

  - pieprasot PMO Contact en ligne https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Droits d'affiliation/Attestations)

  - piezvanot sava Norēķinu biroja Apdrošināšanas dienestam un precizējot:
     
     
  • savu personāla/pensijas numuru;

      • tās personas vārdu, par kuru nepieciešams apstiprinājums;
      • valodu, kādā vēlaties saņemt apstiprinājumu.

  Norēķinu birojs Briselē: (+32)2 295 80 37

  Norēķinu birojs Luksemburgā: (+352) 4301 30655
  Norēķinu birojs Isprā: (+39) 0332 78 9026

HOSPITALIZĀCIJAS GADĪJUMĀ

Lai nokārtotu tiešās izdevumu segšanas jautājumu, lūdzam apdrošinātās personas zvanīt savam Norēķinu birojam:

- Norēķinu birojs Briselē (Tālr. +32-2-295.98.56)


- Norēķinu birojs Luksemburgā (Tālr +352-4301.36100/36406)

- Norēķinu birojs Isprā (Tālr. +39-0332-789966)


Eiropas Savienības iestāžu Kopīgās veselības apdrošināšanas shēmas dalībniekiem PMO CONTACT dienesti ir pieejami pa telefonu katru darba dienu no plkst. 9.30 līdz 12.30 (Tālr. + 32 2 299 77 77).
Apdrošinātajām personām, kuram nepieciešams sazināties ar Ispras Norēķinu biroju, telefona līnija ir pieejama katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00 (Tālr. +39 0332 78 5757).
Visus jautājumus, kas saistīti ar veselības apdrošināšanu, nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšanu, var uzdot, izmantojot portālu: https://ec.europa.eu/pmo/contact/