Navigation path

 

EUROPOS INSTITUCIJŲ BENDROJI SVEIKATOS DRAUDIMO SISTEMA (RCAM)

Europos Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai (bei tam tikromis sąlygomis jų šeimos nariai) turi teisę visapusiškai naudotis Europos Sąjungos bendrąja sveikatos draudimo sistema (RCAM), pagal kurią padengiama 80–85 % daugumos rūšių gydymo medicinos išlaidų (neviršijant tam tikrų nustatytų ribų). Dirbantys sistemos dalyviai apdrausti dar ir nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų.

Bendroji sveikatos draudimo sistema finansuojama jos dalyvių 1,7 % bazinio mėnesinio atlyginimo dydžio įmokomis ir darbdavio įmokomis.

DRAUDIMO PATVIRTINIMAS

Pagrindiniu draudimu apdrausti pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir į pensiją išėję darbuotojai iš RCAM gali gauti jų ir jų šeimų narių (jei yra) draudimą patvirtinantį dokumentą.

 • Darbuotojai (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai arba sutartininkai) ir prieigos prie ECAS paprašę pensininkai
  gali naudotis programine įranga RCAM internetu . Jie gali tiesiogiai atsispausdinti pažymą apie savo arba šeimos narių RCAM draudimą reikiama kalba (pažymos išduodamos 23 kalbomis).
 • Kiti asmenys, neturintys prieigos prie ECAS, pažymą gali gauti:

  - paprašę jos internetu svetainėje PMO-CONTACT adresu https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (draudimas / pažymos),

  - paskambinę savo išmokų biuro darbuotojams ir nurodę:

      • darbuotojo / į pensiją išėjusio darbuotojo numerį,

      • asmens, kuriam prašoma pažymos, vardą ir pavardę,
      • kalbą, kuria prašoma išduoti pažymą.

  Briuselio išmokų biuro tel. +32 2 295 80 37,

  Liuksemburgo išmokų biuro tel. +352 4301 30655,
  Ispros išmokų biuro tel. +39 0332 78 9026.

GYDYMAS LIGONINĖJE

Sistemos dalyviai turėtų paskambinti savo išmokų biuro darbuotojams, kad šie sutvarkytų su draudimu susijusius formalumus:
Briuselio išmokų biuras, tel. +32 2 295 98 56,

Liuksemburgo išmokų biuras, tel. +352 4301 36100 / 36406,

Ispros išmokų biuras, tel. +39 0332 789966.


Išmokų pagal Europos institucijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą gavėjai gali susisiekti su tarnyba PMO-CONTACT darbo dienomis nuo 9.30 iki 12.30 (tel. + 32 2 299 77 77).
Asmenys, kuriuos aptarnauja Ispros išmokų biuras, gali skambinti telefonu darbo dienomis nuo 10.00 iki 12.00 ir nuo 14.00 iki 16.00 (tel. +39 0332 78 5757).
Visus klausimus apie sveikatos draudimą, nelaimingus atsitikimus bei profesines ligas galima užduoti portale https://ec.europa.eu/pmo/contact/