Navigation path

 

TOIMIELINTEN YHTEINEN SAIRAUSVAKUUTUSJÄRJESTELMÄ

Euroopan unionin toimielinten virkamiehet ja muu henkilöstö sekä tietyin edellytyksin myös heidän perheenjäsenensä kuuluvat toimielinten yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän (JSIS) piiriin. Useimmat sairauskulut korvataan 80–85-prosenttisesti, kuitenkin tiettyjen enimmäismäärien rajoissa. Sairausvakuutusjärjestelmään kuuluvat on lisäksi vakuutettu tapaturmien ja ammattitautien varalta.

Sairausvakuutusjärjestelmä rahoitetaan kunkin vakuutusjärjestelmän jäsenen kuukausittaisesta peruspalkasta maksettavalla 1,7 prosentin maksuosuudella ja työnantajan maksuosuudella.

TODISTUS YHTEISEEN SAIRAUSVAKUUTUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUMISESTA

Virkamiehillä, väliaikaisilla toimihenkilöillä, sopimussuhteisilla toimihenkilöillä ja eläkkeensaajilla on yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän ensisijainen vakuutussuoja, ja he voivat saada todistuksen kuulumisestaan järjestelmään, tarvittaessa myös perheenjäsentensä osalta.

 • Palveluksessa oleva henkilöstö (virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt tai sopimussuhteiset toimihenkilöt) ja eläkkeensaajat, jotka ovat pyytänet pääsyä ECAS-tietokantaan:
  yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän sivustolta voitte tulostaa suoraan todistuksen järjestelmään kuulumisesta valitsemallanne kielellä itsellenne ja myös perheenjäsenillenne (todistus on saatavilla 23 kielellä).
   
 • Muut henkilöt, joilla ei ole pääsyä ECAS-tietokantaan, voivat saada todistuksen ottamalla yhteyttä

  - PMO:hon sivustolla https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Sickness Insurance/Certificates)

  - puhelimitse maksutoimistonne jäsenyysasioita hoitavaan yksikköön. Mainitkaa tässä yhteydessä

      • henkilöstönumeronne tai eläkenumeronne

      • sen henkilön nimi, jolle todistusta pyydetään
      • millä kielellä haluatte todistuksen.

  Brysselin maksutoimisto: (+32-2) 295 80 37

  Luxemburgin maksutoimisto: (+352) 4301 306 55
  Ispran maksutoimisto: (+39) 03 327 890 26

SAIRAALAHOITO

Sairausvakuutusjärjestelmän jäsenten on otettava yhteyttä maksutoimistoonsa suoralaskutuksen järjestämiseksi.

- Brysselin maksutoimisto (+32-2) 295 98 56


- Luxemburgin maksutoimisto (+352) 4301 361 00/364 06

- Ispran maksutoimisto (+39) 0332 78 99 66


Yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän jäsenet voivat ottaa puhelimitse yhteyttä PMO:hon arkipäivisin klo 9.30–12.30 numerossa (+32-2) 299 77 77.
Jäsenet voivat ottaa puhelimitse yhteyttä Ispran maksutoimistoon arkipäivisin klo 10.00–12.00 ja 14.00–16.00 numerossa (+39) 0332 78 57 57.
Sairaus-, tapaturma- tai ammattitautivakuutukseen liittyviä kysymyksiä voi esittää portaalin https://ec.europa.eu/pmo/contact/ kautta.