Navigation path

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE ÜHINE RAVIKINDLUSTUSSKEEM

Euroopa Liidu ametnikel ja teenistujatel ja teatavatel tingimustel ka nende pereliikmetel on õigus kasutada Euroopa Liidu ühist ravikindlustusskeemi. Selle raames hüvitatakse suurem osa toimingute ja raviga seotud kuludest 80–85% ulatuses (kuni teatavate piirmääradeni). Tööl käivad ametnikud ja teenistujad on lisaks kaetud ka õnnetusjuhtumikindlustuse ja kutsehaiguskindlustusega.

Ühist ravikindlustusskeemi rahastatakse kindlustatute sissemaksetest, mis moodustavad 1,7% iga kindlustatu igakuisest põhipalgast, ja tööandja sissemaksest.

RAVIKINDLUSTUSTÕEND

Ametnikud, ajutised töötajad, lepingulised töötajad ja pensionile jäänud ametnikud, kellel on esmane kindlustuskaitse, võivad saada tõendi selle kohta, et nad on ühise ravikindlustussüsteemi raames kindlustatud. Olenevalt asjaoludest, väljastatakse selline tõend ka nende pereliikmete kohta.

 • Tööl käivad ametnikud, ajutised töötajad ja lepingulised töötajad ning pensionärid, kellel on juurdepääs turvalisele veebikeskkonnale ECAS:
  saavad ühise ravikindlustussüsteemi veebisaidil. trükkida välja tõendi selle kohta, et nad ise või nende pereliikmed on ühise ravikindlustussüsteemi raames kindlustatud.Tõendid on olemas 23 keeles.
 • Need, kellel ei ole juurdepääsu ECASele, peavad tõendi saamiseks:

  – küsima seda PMO veebilehel https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Sickness Insur / Accidents / Occup disease)

  – helistama oma arveldusbüroo kindlustusküsimustega tegelevatele töötajatele. Helistades peate esitama järgmised andmed:

      • oma personali- või pensioninumbri,

      • tõendit vajava isiku nime,
      • keele, milles tõendit soovite.

  Brüsseli arveldusbüroo: (+32)2 295 80 37

  Luxembourgi arveldusbüroo: (+352) 4301 30655
  Ispra arveldusbüroo: (+39) 0332 78 9026

HAIGLARAVI

Kindlustatud isikud peaksid helistama otsearvelduse korraldamiseks oma arveldusbüroole:

– Brüsseli arveldusbüroo (tel: +32 2 295 98 56)


– Luxembourgi arveldusbüroo (tel: +352 4301 36100/36406)

– Ispra arveldusbüroo (tel: +39 0332 789966)


Euroopa Liidu ühise ravikindlustusskeemi liikmed saavad PMO kontaktisikuga ühendust võtta tööpäeviti 9.30–12.30 telefonil + 32 2 299 77 77.
Ravikindlustussüsteemi liikmed, kelle arveldusbüroo on Ispras, saavad sellega ühendust võtta tööpäeviti 10.00–12.00 ja 14.00–16.00 telefonil +39 0332 78 5757.
Ravikindlustuse, õnnetusjuhtumikindlustuse ja kutsehaiguskindlustusega seotud küsimusi võib esitada ka veebilehe https://ec.europa.eu/pmo/contact/ kaudu.