Navigation path

 

DE EUROPÆISKE INSTITUTIONERS FÆLLES SYGEFORSIKRINGSORDNING

Den Europæiske Unions tjenestemænd og de øvrige ansatte, der er omfattet af vedtægten (samt på visse betingelser deres familie), er omfattet af Den Europæiske Unions fælles sygeforsikringsordning, som op til visse fastsatte grænser godtgør 80-85 % af udgifterne til de fleste former for behandling. Tjenestegørende medlemmer af sygeforsikringsordningen er desuden dækket af en ulykkesforsikring og en forsikring mod erhvervssygdomme.

Sygeforsikringsordningen finansieres via et bidrag på 1,7 % af medlemmernes månedlige grundløn og via et arbejdsgiverbidrag.

DÆKNINGSBEVIS (MEDLEMSBEVIS)

Tjenestemænd, kontraktansatte og pensionister, som har den fælles sygeforsikringsordning som deres primære sygeforsikring, kan rekvirere et dækningsbevis, som bekræfter, at de og eventuelt deres familie er omfattet af den fælles sygeforsikringsordning.

 • Tjenestegørende personale (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte) samt pensionister med adgang til ECAS:
  kan i programmet RCAM en ligne udprinte en attest, der godtgør, at de er dækket af den fælles sygeforsikringsordning, på det af de 23 tilgængelige sprog, der ønskes, til sig selv eller til familiemedlemmer
 • Personer uden adgang til ECAS kan rekvirere attesten:

  – ved at skrive til PMO-CONTACT (https://ec.europa.eu/pmo/contact/, under "Droits d'affiliation/Attestations")

  – ved at ringe til afregningskontorets afdeling for medlemskab og opgive:

      • personale- eller pensionsnummer

      • navnet på den person, der ønskes et bevis til, og
      • det sprog, som beviset skal affattes på.

  Afregningskontoret i Bruxelles (+32) 229-58037

  Afregningskontoret i Luxembourg (+352) 4301-30655
  Afregningskontoret i Ispra (+39) 0332-789026.

HOSPITALSINDLÆGGELSE

Ved hospitalsindlæggelse bedes medlemmerne henvende sig til deres afregningskontor for at få et betalingstilsagn:

Afregningskontoret i Bruxelles, tlf. (+32) 229-59856


Afregningskontoret i Luxembourg, tlf. (+352) 4301-36103/36406)

Afregningskontoret i Ispra, tlf. (+39) 0332-789966).


Medlemmer tilsluttet de europæiske institutioners fælles sygeforsikringsordning kan kontakte PMO-CONTACT på telefon (+32) 229-977 77 på hverdage 9.30-12.30.
Medlemmer tilsluttet afregningskontoret i Ispra kan kontakte kontoret på telefon (+39) 0332-785757 på hverdage 10.00-12.00 og 14.00-16.00.
Spørgsmål vedrørende sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme kan stilles via portalen https://ec.europa.eu/pmo/contact/