Navigation path

 

SPOLEČNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE (JSIS)

Zaměstnanci Evropské unie (a za určitých podmínek i jejich rodinní příslušníci) jsou pojištěni u Společného systému zdravotního pojištění Evropské unie (JSIS), který jim proplácí výdaje na zdravotní péči většinou ve výši 80–85 % (v mezích určitých maximálních částek). Zaměstnanci v činné službě jsou rovněž pojištěni proti úrazům a nemocem z povolání.

Systém zdravotního pojištění je financován příspěvky ve výši 1,7 % základního měsíčního platu každého zaměstnance společně s příspěvky zaměstnavatele.

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Úředníci, dočasní zaměstnanci, smluvní zaměstnanci a důchodci, pro které je Společný systém zdravotního pojištění hlavní pojišťovnou, mohou pro sebe a případně i pro své rodinné příslušníky obdržet potvrzení o pojištění v tomto systému:

 • Zaměstnanci v činné službě (úředníci a dočasní nebo smluvní zaměstnanci) a důchodci, kteří požádali o přístup prostřednictvím služby ECAS, získají potvrzení následujícím způsobem:
  Přihlásí se do aplikace JSIS Online. Z ní si mohou přímo vytisknout potvrzení o pojištění v systému JSIS v jazyce, který potřebují, pro sebe i pro své rodinné příslušníky (potvrzení je k dispozici ve 23 jazycích).
 • Ostatní osoby, které nemají přístup prostřednictvím služby ECAS, mohou o potvrzení požádat

  – on-line prostřednictvím služby PMO Contact https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Membership/certificates)

  – telefonicky příslušné pracovníky své zúčtovací kanceláře a uvedou přitom:

      • své osobní/důchodové číslo,

      • pro koho má být potvrzení vystaveno,
      • v jakém jazyce má být potvrzení vystaveno.

  Zúčtovací kancelář Brusel: +32 22958037

  Zúčtovací kancelář Lucemburk: +352 430130655
  Zúčtovací kancelář Ispra: +39 0332789026

POSTUP V PŘÍPADĚ HOSPITALIZACE

Žádáme pojištěnce, aby telefonicky kontaktovali svou zúčtovací kancelář, jestliže chtějí využít možnosti přímého proplácení.


– Zúčtovací kancelář Brusel (tel. +32 22959856)


– Zúčtovací kancelář Lucemburk (tel. +352 4301 36100 nebo 36406)

– Zúčtovací kancelář Ispra (tel. +39 0332789966)


Služba PMO CONTACT je pojištěncům Společného systému zdravotního pojištění orgánů Evropské unie k dispozici telefonicky v pracovní dny od 9:30 do 12:30 (tel. + 32 22997777).
Pojištěncům spadajícím pod Zúčtovací kancelář Ispra je telefonická linka k dispozici v pracovní dny od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 (tel. +39 0332785757).
Veškeré dotazy týkající se zdravotního pojištění a pojištění proti úrazům a nemocem z povolání lze pokládat prostřednictvím portálu https://ec.europa.eu/pmo/contact/