Navigation path

 

ОБЩА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА СХЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ОЗОС)

Длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз (и техните семейства при определени условия) са осигурени по право от общата здравноосигурителна схема на Европейския съюз (ОЗОС), при която се възстановяват 80—85 % от медицинските разходи за по-голяма част от консултациите и леченията (при спазване на определени тавани). Активно заетите членове са осигурени също така в случай на злополуки и професионални заболявания.

Здравноосигурителната схема се финансира от вноска, съответстваща на 1,7 % от основната месечна заплата на всяко осигурено лице, и от вноската на работодателя.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ (за членство в ОЗОС)

Длъжностните лица, срочно наетите лица, договорно наетите лица и пенсионерите, осигурени основно по схемата, могат да получат удостоверение за осигуряване, в което се потвърждава тяхното членство, както и това на техните семейства (ако е приложимо), в общата здравноосигурителна схема (ОЗОС):

 • За активно заетия персонал (длъжностни лица и срочно наети или договорно наети лица) и пенсионерите, които са поискали достъп до ECAS:
  посетете сайта ОЗОС онлайн . Тук можете директно да разпечатате удостоверение за осигуряване в ОЗОС на езика, който ви е необходим, за вас самите или за членовете на вашето семейство (удостоверението е на разположение на 23 езика)
 • За лицата, които нямат достъп до ECAS, удостоверението може да бъде получено:

  - като се свържете с PMO Contact чрез интернет
  https://ec.europa.eu/pmo/contact/ (Droits d'affiliation/Attestations)


  - като се обадите по телефона на екипа, който се занимава с членството, към вашата здравноосигурителна служба, като посочите:

      • вашия служебен номер или номер на пенсионер,

      • лицето, за което желаете да получите удостоверението,
      • езика, на който желаете да получите удостоверението.

  Здравноосигурителна служба Брюксел: (+32)2 295 80 37

  Здравноосигурителна служба Люксембург: (+352) 4301 30655
  Здравноосигурителна служба Испра: (+39) 0332 78 9026

В СЛУЧАЙ НА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:

Осигурените по схемата лица следва да се свържат с компетентната здравноосигурителна служба, за да може да бъде организирано директното плащане на техните разходи:
- Здравноосигурителна служба в Брюксел (тел.: +32-2-295.98.56)

- Здравноосигурителна служба в Люксембург (тел.: +352-4301.36103/36406)

- Здравноосигурителна служба в Испра (тел.: +39-0332-789966)

Службите на PMO CONTACT отговарят по телефона на осигурените лица по общата здравноосигурителна схема на европейските институции всеки ден от 9.30 ч. до 12.30 ч. (тел.: + 32 2 299 77 77)
За осигурените лица към здравноосигурителната служба в Испра телефонната линия е на разположение всеки ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. (тел.: +39 0332 78 5757).