Navigation path

 

I alla organisationer, antingen de ? privata eller offentliga, finns det avdelningar som sysslar med personalfr?or.

Byr? f? l?eadministration och utbetalning av individuella ers?tningar (PMO) hanterar personalens ekonomiska r?tigheter. Akronymen PMO kommer fr? engelskans ?Paymaster's office?.

PMO ber?nar och betalar ut l?er och andra ers?tningar till personalen vid Europeiska kommissionen och vissa andra EU-institutioner och EU-organ.
Det r? sig om f?jande:


- L?er, bidrag och till?g.
- Ers?tning f? expertkostnader och resetraktamenten.
- Ers?tningar vid sjukdom och olycksfall.
- Pensioner.
- Ers?tning vid arbetsl?het.

Avslutad tjänstgöring

Om du har avslutat din tjänst som kontraktsanställd eller tillfälligt anställd vid en EU-institution kan den enhet eller avdelning som ansvarar för personalfrågor vid den institution där du arbetade ge dig mer information om
 
– avgångspension
– arbetslöshet
– avgångsvederlag
– flyttningsbidrag


Alla regler som g?ler f? den fasta anst?lda personalen och ?riga personal finns samlade i tj?stef?eskrifterna. D? hittar du ocks?information om ekonomiska r?tigheter.

F?utom PMO finns det andra avdelningar som sysslar med personaladministration vid kommissionen.

Personalpolitik och s?erhetsfr?or handl?gs av DG HR.

Fastigheter, planering av lokaler, tekniskt underh?l och ink? av m?ler och utrustning handl?gs av Infrastruktur- och logistikbyr? i Bryssel (OIB) och dess motsvarighet i Luxemburg (OIL).

Vidare ? det Europeiska byr? f? uttagningsprov f? rekrytering av personal som ansvarar f? rekryteringen av personal till alla EU:s institutioner, inklusive kommissionen.