Navigation path

 

Vsaka organizacija, zasebna ali javna, ima notranje slu?be, ki vodijo kadrovske zadeve.

V Uradu za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev (PMO) skrbimo za osebne prejemke zaposlenih. PMO je kratica za angle?ko ime urada "Paymaster's Office".

V PMO določamo, izračunavamo in izplačujemo osebne prejemke zaposlenih na Evropski komisiji in na nekaterih drugih institucijah in organih EU.
Ti osebni prejemki obsegajo:


- plače, nadomestila, dodatke;
- povračilo stro?kov strokovnjakov in stro?kov slu?benih potovanj;
- zdravstveno in nezgodno zavarovanje;
- pokojnine;
- nadomestilo za brezposelnost.

Prenehanje dela

Če ste prenehali opravljati delo v evropskih institucijah kot pogodbeni ali začasni uslužbenec, vam lahko enota in/ali sektor, odgovoren za upravljanje človeških virov v vaši nekdanji instituciji, zagotovi več informacij o:
 
– starostni pokojnini,
– brezposelnosti,
– odpravnini,
– nadomestilu za selitev ob prenehanju zaposlitve.


Vsi predpisi, ki veljajo za uradnike in druge uslu?bence, so zbrani v kadrovskih predpisih, v katerih boste na?li tudi podatke o osebnih prejemkih.

Z vodenjem kadrovskih zadev se poleg PMO ukvarjajo ?e druge slu?be.

Načelna vpra?anja v zvezi z zaposlenimi so v pristojnosti GD HR.

Za upravljanje zgradb, namestitev posameznih slu?b, tehnično vzdr?evanje in nabavo pohi?tva skrbi Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB). V Luxembourgu je enakovredna slu?ba (OIL).

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) izbira uslu?bence za vse evropske institucije, tudi za Evropsko komisijo.