Navigation path

 

? cadrul oricărei organizaţii, fie privată fie publică, există servicii interne care se ocupă de aspectele legate de personal.

Structura noastră, Oficiul de Administraţie şi Plată a Drepturilor Individuale (PMO), gestionează drepturile financiare ale personalului. Acronimul PMO provine de la termenul din limba engleză ?PayMaster Office".

PMO stabileşte, calculează şi plăteşte drepturile financiare ale personalului Comisiei Europene şi ale altor instituţii şi organisme comunitare.
Aceste drepturi financiare sau ?drepturi pecuniare? sunt:


- remuneraţii, alocaţii, indemnizaţii;
- rambursarea cheltuielilor cu experţii şi a cheltuielilor de misiune;
- asigurarea de sănătate şi de accidente;
- pensii;
- indemnizaţii de şomaj.

Incetarea raporturilor de muncă

Dacă v-ați încetat raporturile de muncă în calitate de agent contractual sau temporar cu instituțiile europene, unitatea responsabilă și/sau sectorul responsabil cu gestionarea resurselor umane în cadrul fostei instituții angajatoare vă pot/poate furniza mai multe informații cu privire la:
 
- pensia pentru limită de vârstă;
- șomaj;
- indemnizația de plecare;
- indemnizația de reinstalare.


Toate regulile aplicabile funcţionarilor şi celorlalţi agenţi sunt cuprinse ? statutul funcţionarilor ? care veţi găsi, de asemenea, informaţiile privind drepturile financiare.

PMO nu este singurul serviciu care se ocupă de gestionarea personalului Comisiei.

Aspectele de principiu legate de resursele umane şi de securitate sunt gestionate de către DG HR.

Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică din Bruxelles (OIB) şi echivalentul său din Luxemburg (OIL) se ocupă de aplicarea politicii imobiliare, de aspectele legate de sediul serviciilor, ?treţinerea tehnică şi achiziţionarea de consumabile .

Mai mult dec? at?, Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) este responsabil pentru selecţia personalului tuturor instituţiilor europene, inclusiv personalul Comisiei.