Navigation path

 

In iedere organisatie, zowel in de particuliere sector als bij de overheid, zijn bepaalde diensten belast met personeelszaken.

Onze dienst, het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO), is verantwoordelijk voor de financi?e rechten van het personeel. De afkorting PMO komt van de Engelse term "Paymaster's Office".

Het PMO berekent en betaalt waar het personeel van de Europese Commissie en bepaalde andere EU-instellingen en -organisaties recht op heeft:

-
de bezoldigingen, toelagen en uitkeringen;
- de terugbetaling van onkosten van deskundigen en voor dienstreizen;
- de dekking door de ziekte- en ongevallenverzekering;
- het pensioen;
- de werkloosheidsuitkering.

Beëindiging van de dienst

Als u uw dienst bij de Europese instellingen als arbeidscontractant of tijdelijke functionaris beëindigt, kan de
voor het personeelsbeheer verantwoordelijke eenheid en/of sector u meer informatie verstrekken over:

- ouderdomspensioen;
- werkloosheidsuitkeringen;
- uitkering bij vertrek;
- inrichtingsvergoeding.


De regels voor ambtenaren en andere personeelsleden staan in het Statuut van het personeel, waar u ook informatie over de financi?e rechten kunt vinden.

Naast het PMO zijn er nog andere diensten belast met het personeelsbeleid:

het algemene personeels- en veiligheidsbeleid is de taak van het DG HR;

het gebouwenbeleid, de huisvesting van diensten, het technisch onderhoud en de aankoop van kantoorbenodigdheden vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bureau infrastructuur en logistiek - Brussel (OIB), en de tegenhanger daarvan in Luxemburg, het OIL;

de selectie van personeel voor alle Europese instellingen, dus ook voor de Commissie, gebeurt bij het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).