Navigation path

 

F'kull organizzazzjoni, kemm jekk privata kif ukoll jekk pubblika, is-servizzi interni jieħdu ħsieb kwistjonijiet relatati mal-persunal.

L-istruttura tagħna, l-Uffċċju għall-Amministrazzjoni u l-Ħlas ta' Drittijiet Individwali (PMO), jamministra d-drittijiet finanzjarji tal-persunal. L-akronimu PMO ġej mit-terminu Ingliż "PayMaster's Office".

Il-PMO jiddetermina, jikkalkula u jħallas id-drittijiet finanzjarji tal-persunal tal-Kummissjoni Ewropea u ta' ċerti istituzzjonijiet u entitajiet Komunitarji oħra.
Dawn id-drittijiet finanzjarji jew "drittijiet finanzjarji individwali" huma:

-
il-pagi u allowances;
- il-kumpens ta' l-ispejjeż ta' l-esperti u l-ispejjeż tal-missjonijiet;
- il-kopertura ta' l-assigurazzjoni kontra l-mard u l-inċidenti;
- il-pensjonijiet;
- il-qgħad.

Waqfien tas-servizz

Jekk int tkun waqaft mis-servizz tiegħek mal-istituzzjonijiet Ewropej bħala aġent kuntrattwali jew temporanju, l-unità u/jew is-settur responsabbli għall-ġestjoni tar-riżorsi umani fl-istituzzjoni preċedenti tiegħek jistgħu jipprovdulek iktar informazzjoni dwar:
 
- il-pensjoni ta’ meta wieħed jirtira;
- il-qgħad;
- ħlas għall-ħruġ bil-pensjoni;
- allowance għall-istabbilment mill-ġdid.


Ir-regoli kollha applikabbli għall-uffiċjali u għall-aġenti l-oħrajn jinsabu fir- regolamenti tal-persunal, fejn issib ukoll informazzjoni dwar id-drittijiet finanzjarji.

Minbarra l-PMO, hemm servizzi oħrajn li jieħdu ħsieb aspetti oħra ta' l-amministrazzjoni tal-persunal tal-Kummissjoni:

Kwistjonijiet ta' prinċipju rigward ir-riżorsi umani u s-sigurt?jaqgħu taħt ir-responsabbilt?tad- DĠ HR.

It-twettiq tal-politika tal-proprjet? kwistjonijiet ta' akkomodazzjoni tas-servizzi, manutenzjoni teknika u akkwisti ta' provvisti jaqgħu taħt ir-responsabbilt?ta' l-Uffiċċju ta' l-Infrastruttura u l-Loġistika ta' Brussell (OIB). U l-ekwivalenti tiegħu fil-Lussemburgu (OIL).

Barra minn hekk, l-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) jaħdem biex jagħżel il-persunal ta' l-istituzzjonijiet Ewropej kollha, inklużi dawk tal-Kummissjoni.