Navigation path

 

Minden szervezetben, tartozzon ak? a mag?- vagy a k?szf??oz, tal?hat? szem?yzeti k?d?ekkel foglalkoz?belső egys?.

A Bizotts? eset?en a szem?yi ?lom?y p?z?yi jogosults?aival a Szem?yi Juttat?okat Kezelő ? Kifizető Hivatal (PMO) foglalkozik. A PMO a hivatal angol nev?ek ? PayMaster's Office ? r?id??e.

A hivatal feladata az, hogy meghat?ozza, kisz?olja ? kifizesse az Eur?ai Bizotts? ? egyes m? uni? int?m?yek szem?yi ?lom?y?ak p?z?yi jogosults?ait.
E p?z?yi jogosults?ok az al?biak:

- javadalmaz?, juttat?ok ? j?ul?ok;
- szak?tői ? kik?det?i k?ts?ek t???e;
- betegbiztos?? ? balesetbiztos??;
- nyugd?ak;
- munkan?k?i juttat?ok.

Szolgálati jogviszony megszűnése

Amennyiben megszűnt az európai intézményeknél fennálló szerződéses vagy ideiglenes alkalmazotti jogviszonya, korábbi intézményének humánerőforrás-gazdálkodásért felelős csoportjánál vagy szektoránál kaphat bővebb tájékoztatást a következőkkel kapcsolatban:

– öregségi nyugdíj,
– munkanélküliség,
– távozási díj,
– visszatelepülési támogatás.


A tisztviselőkre ? a t?bi alkalmazottra vonatkoz?valamennyi elő??t a szem?yzeti szab?yzat tartalmazza. E dokumentumban tal?hat? a p?z?yi jogosults?okra vonatkoz? inform?i? is..

A Bizotts? szem?yzeti ?yeivel a hivatalon k?? m? szolg?atok is foglalkoznak.

Az emberi erőforr?okkal ? a biztons?gal kapcsolatos alapvető k?d?ek felelőse a DG HR.

A Bizotts? ingatlanvagyon?al kapcsolatos d?t?ek v?rehajt??, a szolg?atok elsz?l?ol??, a l?es?m?yek műszaki karbantart?? ? a berendez?ek beszerz?? a Br?szeli Infrastruktur?is ? Logisztikai Hivatal (OIB), valamint luxembourgi t?shivalata, az OIL l?ja el.

Minden eur?ai uni? int?m?y ? k?t? a Bizotts? ? szem?yzet?ek felv?el?rt az Eur?ai Szem?yzeti Felv?eli Hivatal (EPSO) felel.