Navigation path

 

Kaikissa yksityisiss?ja julkisissa organisaatioissa on henkil?t?sioista vastaava yksikk?

Komissiossa henkil?t? taloudellisiin oikeuksiin liittyvi?asioita hoitaa henkil?ohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO). Lyhenne PMO tulee englantilaisesta termist?"PayMaster Office".

PMO m?ritt?, laskee ja maksaa Euroopan komission ja yhteis? er?den muiden toimielinten ja elinten henkil?t? oikeuksiin kuuluvat taloudelliset etuudet.
N??etuudet ovat seuraavat:

- palkat, lis? ja korvaukset,
- asiantuntijapalkkiot ja virkamatkakulut,
- sairaus- ja tapaturmavakuutusturva,
- el?keet,
- ty?t?yysturva.

Palvelussuhteen päättyminen

Jos palvelussuhteenne sopimussuhteisena tai väliaikaisena toimihenkilönä EU:n toimielimessä on päättynyt, entisen työpaikkanne henkilöstöasioista vastaava yksikkö tai jaos pystyy antamaan Teille lisätietoa seuraavista aiheista:
 
– vanhuuseläke
– työttömyys
– eroraha
– uudelleenasettautumiskorvaus.


Virkamiehiin ja muuhun henkil?t?n sovellettavat s?nn? on koottu henkil?t??nt?hin, joista l?tyy my? taloudellisiin etuuksiin liittyv? tietoa.

PMO:n lis?si henkil?t?sioita hoitavat my? muut komission yksik?:

Henkil?esursseihin ja turvallisuuteen liittyvi?yleisi?asioita hoitaa turvallisuustoiminnan pääosaston kotisivuille.

Kiinteist?olitiikkaan, komission eri yksik?den tila-asioihin, tekniseen kunnossapitoon ja kalustehankintoihin liittyvi?asioita hoitavat infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistot Brysseliss?(OIB) ja Luxemburgissa (OIL).

Euroopan yhteis?en henkil?t?alintatoimisto (EPSO) taas hoitaa henkil?t?alinnat kaikkiin EU:n toimielimiin, my? komissioon.