Navigation path

 

Alle organisationer - både private og offentlige - har interne afdelinger, der tager sig af personalespørgsmål.

I Kommissionen er det Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO), der administrerer personalets økonomiske rettigheder. Forkortelsen PMO stammer fra kontorets engelske betegnelse "PayMaster's Office".

PMO fastsætter personalets økonomiske rettigheder og beregner og udbetaler deres vederlag. Det gælder både for personale i Europa-Kommissionen og visse af EU's andre institutioner og organer.
Disse økonomiske rettigheder eller "individuelle vederlag" omfatter:

- lønninger, tillæg og godtgørelser
- godtgørelse af eksperters udgifter og udgifter til tjenesterejser
- syge- og ulykkesforsikring
- pensioner
- arbejdsløshedsforsikring

Fratrædelse

Hvis De fratræder Deres stilling som kontraktansat eller midlertidigt ansat i en EU institution, kan det kontor eller den sektor, der har ansvaret for personalespørgsmål i den pågældende institution, give yderligere oplysninger om:
 
- pension
- arbejdsløshed
- fratrædelsesgodtgørelse
- bosættelsesgodtgørelse.


Alle reglerne for tjenestemænd og øvrige ansatte findes i personalevedtægten, der også indeholder oplysninger om vederlag m.m.

Ud over PMO findes der andre afdelinger, som beskæftiger sig med andre aspekter af personaleforvaltningen i Kommissionen:

Principielle spørgsmål i forbindelse med menneskelige ressourcer og sikkerhed henhører under GD HR.

Gennemførelse af bygningspolitikken, spørgsmål vedrørende husning af tjenestegrenene, teknisk vedligeholdelse og indkøb af inventar varetages af Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB). De tilsvarende opgaver i Luxembourg varetages af OIL.

Endelig står De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO) for udvælgelse af personale til alle EU-institutionerne, herunder til Kommissionen.