Navigation path

 

Každá organizace, ať veřejná či soukromá, má interní útvary, které se zabývají personálními otázkami.

Takovým útvarem je i Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), který zajišťuje správu finančních nároků zaměstnanců. Zkratka PMO pochází z anglického „PayMaster's Office“.

PMO určuje, vypočítává a vyplácí finanční nároky zaměstnanců Evropské komise a některých dalších orgánů a institucí Společenství.
Tyto tzv. „individuální finanční nároky“ zahrnují:

-
odměny, přídavky a příspěvky;
- náhradu výdajů odborníků a výdajů při služební cestě;
- úhrady z nemocenského a úrazového pojištění;
- důchody;
- příspěvky v nezaměstnanosti.

Skončení služebního poměru

Pokud jste ukončili služební poměr v orgánech EU jako smluvní nebo dočasný zaměstnanec, oddělení odpovědné za řízení lidských zdrojů orgánu, v němž jste byl zaměstnán, Vám může poskytnout více informací o:
 
– starobních důchodech,
– nezaměstnanosti,
– odchodném,
– příspěvku na znovuusídlení.

Veškerá pravidla vztahující se na úředníky a ostatní zaměstnance jsou uvedena ve služebním řádu, kde najdete též informace o finančních nárocích.

Kromě Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků má Komise ještě další útvary, které se zabývají dalšími oblastmi personální agendy:

Zásadní otázky týkající se lidských zdrojů a bezpečnosti spadají do působnosti GŘ HR.

Správa objektů, zajištění prostor pro jednotlivé útvary, technická údržba a nákup jsou v působnosti Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB) a obdobného úřadu v Lucemburku (OIL).

Výběr personálu pro všechny orgány EU včetně Komise zajišťuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).