Navigasjonssti

Learning Opportunities

Search for learning opportunities and training possibilities available throughout the European Union. This section contains a lot of links to web sites of universities and higher education institutions, databases of schools and vocational training and adult education courses.

Search Criteria
Location and Language
x Sverige (87633)
Level of Education Information:
studitype
More criteria
x
x
1.
Courses
Tittel: "Aerospace Engineering, only Brazilian Scholarship Programme (SwB)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
opplæringsspråk: Engelsk
2.
Courses
Tittel: "Biomedical Physics, only Brazilian Scholarship Programme (SwB)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
opplæringsspråk: Engelsk
3.
Courses
Tittel: "Building, Planning and Design (HUPK)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
4.
Courses
Tittel: "Chemical Engineering and Forest Products, only Brazilian Scholarship Programme (SwB)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
opplæringsspråk: Engelsk
5.
Courses
Tittel: "Computational Science and Engineering, only Brazilian Scholarship Programme (SwB)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
opplæringsspråk: Engelsk
6.
Courses
Tittel: "Computer Science for Data Mining, only Brazilian Scholarship Programme (SwB)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
opplæringsspråk: Engelsk
7.
Courses
Tittel: "Design-Build-Test", interdisciplinary project in engineering
Beskrivelse:
Kursen innehåller föreläsningar/seminarier som belyser områdena kommunikation, gruppdynamik, projektstyrning/projektledning och budgetplanering, i syfte att ge insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ...
Provider Umeå universitet
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 semester
opplæringsspråk: Svensk
8.
Courses
Tittel: "Design-Build-Test", interdisciplinary project in engineering
Beskrivelse:
Kursen innehåller föreläsningar/seminarier som belyser områdena kommunikation, gruppdynamik, projektstyrning/projektledning och budgetplanering, i syfte att ge insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ...
Provider Umeå universitet
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 3 måneder
opplæringsspråk: Svensk
9.
Courses
Tittel: "Distributed Software Systems, only Brazilian Scholarship Programme (SwB)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
opplæringsspråk: Engelsk
10.
Courses
Tittel: "Electric Power Engineering, only Brazilian Scholarship Programme (SwB)"
Beskrivelse: MISSING
Provider Kungl. Tekniska högskolan
land: Sverige
Utdanningsnivå: Spesialisering på videregående skole nivå
varighet inntill 1 år
opplæringsspråk: Engelsk