Διαδρομή πλοήγησης

Learning Opportunities

Search for learning opportunities and training possibilities available throughout the European Union. This section contains a lot of links to web sites of universities and higher education institutions, databases of schools and vocational training and adult education courses.

Search Criteria
Location and Language
x Ιταλία (2349)
Level of Education Information:
Τύπος σπουδών
More criteria
x
x
1.
Institutions
Tίτλος: Accounting and taxation - 'Parhenope' University of Napoli, Faculty of Economics.  Link opens in new window
Περιγραφή: Information on: Faculty, degree courses, specialisation courses, master courses, Ph.D. Programmes, scholarships, study programmes.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
2.
Institutions
Tίτλος: Accounting and taxation - University of Bologna, Faculty of Economics - Forlì  Link opens in new window
Περιγραφή: Information on: Faculty, degree and specialistic degree courses, master courses, study programmes, Erasmus Programme.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
3.
Institutions
Tίτλος: Accounting and taxation - University of Bologna, Faculty of Economics - Rimini.  Link opens in new window
Περιγραφή: Information on: Faculty, degree and specialistic degree courses, master courses, study programmes, Erasmus Programme.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
4.
Institutions
Tίτλος: Accounting and taxation - University of Bologna, Faculty of Economics.  Link opens in new window
Περιγραφή: Information on: Faculty, degree and specialistic degree courses, master courses, study programmes, Erasmus Programme.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
5.
Institutions
Tίτλος: Accounting and taxation - University of Pisa, Faculty of Economics.  Link opens in new window
Περιγραφή: Information on: Faculty, departments, degree and specialistic degree courses, specialisation courses, master courses, Ph.D. Programmes, study programmes, Erasmus Programme, services.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
6.
Institutions
Tίτλος: Accounting and taxation - University of Urbino, Faculty of Economics.  Link opens in new window
Περιγραφή: Informazioni su: Faculty, departments, degree courses, master courses, Ph.D. Programmes, study programmes.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
7.
Institutions
Tίτλος: Agriculture, forestry and fishery - 'Federico II' University of Napoli.  Link opens in new window
Περιγραφή:
Information on: degree and specialistic degree courses, specialisation courses, master courses, Ph.D. Programmes, scholarships. Faculties: Economics, Pharmacy, Law, Medicine and Surgery, Sciences, Pol

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
8.
Institutions
Tίτλος: Agriculture, forestry and fishery - 'Mediterranea' University of Reggio Calabria.  Link opens in new window
Περιγραφή: Information on: degree and specialistic degree courses, specialisation courses, master courses, Ph.D. Programmes, scholarships. Faculties: Agriculture, Engineering, Law, Architecture.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
9.
Institutions
Tίτλος: Agriculture, forestry and fishery - Free University of Bolzano.  Link opens in new window
Περιγραφή: Information on: degree and specialistic degree courses, specialisation courses, master courses, Ph.D. Programmes. Faculties: Economics,Education Science, Computing Science, Design and Art.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά
10.
Institutions
Tίτλος: Agriculture, forestry and fishery - Giotto  Link opens in new window
Περιγραφή:
Data-base on courses in figurative arts, arts and crafts, preservation of environmental and cultural resources, design, linguistic training, fashion, music, typical product, restoration, show business

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ιταλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ιταλικά