Διαδρομή πλοήγησης

Learning Opportunities

Search for learning opportunities and training possibilities available throughout the European Union. This section contains a lot of links to web sites of universities and higher education institutions, databases of schools and vocational training and adult education courses.

Search Criteria
Location and Language
x Ουγγαρία (1429)
Level of Education Information:
Τύπος σπουδών
More criteria
x
x
1.
Institutions
Tίτλος: Accounting - Budapest Business School College of Finance and Accountancy  Link opens in new window
Περιγραφή: First degree and post-secondary vocational programmes in the field if finance, accounting, tourism, catering.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
2.
Institutions
Tίτλος: Accounting - Budapest Business School College of Finance and Accountancy - Salgótarján Institute  Link opens in new window
Περιγραφή: First degree and post-secondary programmes in the field of business finance and accounting.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
3.
Institutions
Tίτλος: Accounting - Budapest Business School, College of Finance and Accountancy  Link opens in new window
Περιγραφή: Higher education courses available in the fields of finance, banking, management, statistics and economics.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δεύτερος κύκλος: Μεταπτυχιακές σπουδές, Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
4.
Institutions
Tίτλος: Accounting - College of Dunaújváros  Link opens in new window
Περιγραφή: Higher education courses in the fields of informatics, economics, engineering and social sciences.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
5.
Institutions
Tίτλος: Accounting - College of Nyíregyháza, Faculty of Economics and Social Studies  Link opens in new window
Περιγραφή: Economics, Communication, International studies, Cultural affairs studies are provided at this college.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
6.
Institutions
Tίτλος: Accounting - Eötvös József College, Technical and Business Faculty  Link opens in new window
Περιγραφή:
This college faculty provides studies in the fields of civil engineering, economics, management and environmental protection, as well as vocational programmes (environmental protection, logistics, acc

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
7.
Institutions
Tίτλος: Accounting - International Business School  Link opens in new window
Περιγραφή: The school provides first degree courses in Economics, International relations, Strategic Human Resource and Travel and Tourism management.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δεύτερος κύκλος: Μεταπτυχιακές σπουδές, Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Γλώσσα μάθησης: αγγλικά
8.
Institutions
Tίτλος: Accounting - King Sigismund College  Link opens in new window
Περιγραφή: College graduate education programmes in the fields of International Relations, Human Resource Management, Communication, Humanities and Cultural Management.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δεύτερος κύκλος: Μεταπτυχιακές σπουδές, Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
9.
Institutions
Tίτλος: Accounting - Károly Róbert College, Faculty of Economics  Link opens in new window
Περιγραφή:
Higher education courses in the fields of economics, tourism management, catering, accounting, management and human resources management; vocational programmes in tourism, catering and business admini

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δεύτερος κύκλος: Μεταπτυχιακές σπουδές, Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά
10.
Institutions
Tίτλος: Accounting - Szent István University Faculty of Art, Jászberény  Link opens in new window
Περιγραφή: First degree and post-secondary vocational programmes in the field of e.g. andragogy, child and youth care, accounting.

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Ουγγαρία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: ουγγρικά