Διαδρομή πλοήγησης

Learning Opportunities

Search for learning opportunities and training possibilities available throughout the European Union. This section contains a lot of links to web sites of universities and higher education institutions, databases of schools and vocational training and adult education courses.

Search Criteria
Location and Language
x Γαλλία (18374)
Level of Education Information:
Τύπος σπουδών
More criteria
x
x
1.
Institutions
Tίτλος: "Sections de techniciens supérieurs" in lycées (Technician training courses)  Link opens in new window
Περιγραφή:
This studies lead to a "Brevet de Technicien Supérieur" (BTS) and are different from the courses available in IUT (University Institute of Technology) because they provide a sharper specialization, ad

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
2.
Institutions
Tίτλος: Addresses and links on the French universities  Link opens in new window
Περιγραφή: Web site of French education ministry, addresses and links for all the universities

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
3.
Institutions
Tίτλος: addresses and websites of all French universities  Link opens in new window
Περιγραφή: list of all the French universities

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
4.
Courses
Tίτλος: Adjoint à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Περιγραφή: Adjoint à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Provider Ecole supérieure libre d'études cinématographiques (ESEC) ESEC
Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Διάρκεια πάνω από 1 έτος
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
5.
Courses
Tίτλος: Administrateur de la solidarité internationale
Περιγραφή: Administrateur de la solidarité internationale
Provider Institut Bioforce développement
Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Διάρκεια πάνω από 1 έτος
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
6.
Courses
Tίτλος: Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
Περιγραφή: Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
Provider CFA AFTI
Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Διάρκεια πάνω από 1 έτος
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
7.
Courses
Tίτλος: Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
Περιγραφή: Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
Provider CFA IGS poly-informatique IGS
Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Διάρκεια πάνω από 1 έτος
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
8.
Courses
Tίτλος: Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
Περιγραφή: Administrateur systèmes, réseaux et bases de données
Provider Ecole privée des sciences informatiques EPSI
Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Διάρκεια μέχρι 1 έτος
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
9.
Institutions
Tίτλος: AFPA: National Association for Adult Vocational Training  Link opens in new window
Περιγραφή: Organisation of the association, lists of training sessions, useful links

For additional information contact your Euroguidance network.

Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά
10.
Courses
Tίτλος: Agent supérieur en transports maritimes, portuaires et activités connexes
Περιγραφή: Agent supérieur en transports maritimes, portuaires et activités connexes
Provider Union portuaire rouennaise
Χώρα: Γαλλία
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Πρώτος κύκλος: Βασικός τίτλος σπουδών
Διάρκεια μέχρι 1 έτος
Γλώσσα μάθησης: γαλλικά