• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1737 items
 1. Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet Y-vei

  HSH tilbyr branningeniørutdanning for deg som enten er brannkonstabel og har bestått grunnkurs for brannkonstabler og relevant fagbrev, eller som er feier og har svennebrev innen feierfaget. Som brannkonstabel eller feier har du omfattende praktisk erfaring og kunnskap om brannteori, brannteknisk utstyr, forebyggende arbeid og brannslokkingsteknikker. Dette er et godt utgangspunkt for å utdanne deg til branningeniør. Kjerneoppgaven til en branningeniør er å planlegge og sette i verk forebyggende tiltak, som hindrer og reduserer konsekvensene av brann. Med bakgrunn som brannkonstabel blir du den komplette branningeniøren med både ingeniørfaglig tyngde og praktisk erfaring. Praktisk erfaring kombinert med teoretisk kompetanse vil gjøre deg ettertraktet i et spennende arbeidsmarked. Høgskolen Stord/Haugesund utdanner branningeniører til forebyggende og operativ avdeling i brannvesenet, byggenæringen og verdens mest avanserte olje- og gassindustri. ...

  Provider NameHøgskolen Stord/Haugesund

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 2. Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-vei

  Har du fagbrev innen elektrofag, kan du ta ingeniørutdanning ved HSH. Elektroingeniørstudiet vårt gir deg spesialisering inn mot jobber innen automatisering og instrumentering, styring av prosesser og anlegg, og utvikling av kommunikasjonssystemer. Studiet er lagt opp på deltid, tilpassa studenter som er i jobb. ...

  Provider NameHøgskolen Stord/Haugesund

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 3. Master i innovasjon (2015/2017)

  Hvordan vokser nye bedrifter fram? Hva er kjennetegnet ved en entreprenør og entreprenørskap generelt? Hvordan legger vi til rette for at bedriften skal bli innovativ og nytenkende? Hvilken betydning og rolle har kreativitet og kreative prosesser i denne sammenheng? Hvordan virker markedsøkonomien i en globalisert verden, og hvordan virker den inn på “vår” bedrift? Hva kan man legge til rette for en aktiv næringspolitikk? Dette er noen eksempler på sentrale problemstillinger som studiet gir innsikt i. Studiet passer for kandidater med bachelor i økonomisk-administrative fag, reiselivsfag, markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med relevante fordypninger.   NB: Studiet er under revidering og ny og spennende studieplan vil snart bli lagt ut på nettsidene ...

  Provider NameHøgskolen i Lillehammer

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 4. Master i spesialpedagogikk- Rådgivning og endring

  // 
 // //
 brightcove.createExperiences();
 // Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning, evt. med PPU, eller førskolelærerutdanning. Studiet er også for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk. I dette masterstudiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir i tillegg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode slik at du også kan kvalifisere for en videre forskerutdanning. Masterstudiet i spesialpedagogikk er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet - og tiltak i denne forbindelse. Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet, hver på 30 sp: Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid  Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med rådgivning, veiledning og endringsarbeid innenfor m. ...

  Provider NameHøgskolen i Lillehammer

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 5. Master i spesialpedagogikk- Språk, lesing og skriving

  // 
 // //
 brightcove.createExperiences();
 // Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning, evt. med PPU, eller førskolelærerutdanning. Studiet er også for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk. I dette masterstudiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir i tillegg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode slik at du også kan kvalifisere for en videre forskerutdanning. Masterstudiet i spesialpedagogikk er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet - og tiltak i denne forbindelse. Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet, hver på 30 sp: Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid  Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med rådgivning, veiledning og endringsarbeid innenfor m. ...

  Provider NameHøgskolen i Lillehammer

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 6. Årsstudium i internasjonale studier med historie (2015- 2016)

  Årsstudiet gir innsikt og politisk introduksjon til å forstå fremveksten og organiseringen av verden slik den fremstår i dag. Studiet passer for deg som ønsker en introduksjon til temaene, eller finne ut om internasjonale studier med historie er noe for deg. Årsstudiet er et flerfaglig studium som baserer seg på fagene historie og statsvitenskap. Studiet tar for seg sentrale teorier, begreper og institusjoner i internasjonal politikk. Studiet omhandler også de to verdenskrigene samt fredsbestrebelsene og fremveksten av ekstremistiske ideologier i mellomkrigsperioden. Studiet gir også grunnleggende innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, språk og argumentasjon samt vitenskapsteori gjennom de studie­forberedende fagene ex.phil og ex.fac I. Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i internasjonale studier med historie. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i internasjonale studier med historie, søker samordna opptak og får ved opptak fritak for første studieår. Les mer om studentlivet: Lunsjseminar om situasjonen i EU  Stine Halck skal til Sør-Korea på utveksling  Les intervju med studentene Judith, Lise Marit og Jancker ...

  Provider NameHøgskolen i Lillehammer

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 7. Andrespråkspedagogikk

  Andrespråkspedagogikk ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 8. Bachelor i design

  Design er et uttrykk med ulike betydninger. Vår definisjon av design handler om mer enn å formgi. Det handler om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell i en verden i stadig raskere forandring. Det handler om å skape rom for å stoppe opp og reflektere, og ikke bare å produsere. Designere er i dag i like stor grad mulighetsskapere, som formgivere, og like mye problemfinnere, som problemløsere. Utdanningen har to fordypninger. Visuell kommunikasjonBachelorstudiet i design med fordypning i visuell kommunikasjon er del av en profesjonsutdannelse som kan videreføres med et toårig masterstudium. Den femårige utdannelsen er den høyeste innen sitt fagområde i Norge. Utdannelsen kvalifiserer til å søke opptak som stipendat på PhD-nivå. Den gir også grunnlag for å søke autorisasjon hos Grafill - forening for norske grafiske designere og illustratører. Møbel- og romdesign/interiørarkitekturStudiet skal utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot, innlevelse og innsikt utvikler funksjonelle og formsterke løsninger for en verden i forandring. ...

  Provider NameKunst- og designhøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 9. Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet

  Branningeniører er spesialiserte sikkerhetsingeniører som arbeider for å hindre brann og eksplosjoner. Kjerneoppgaven er å sette i verk forebyggende tiltak som hindrer og reduserer konsekvensene av brann. Høgskolen Stord/Haugesund utdanner branningeniører til forebyggende og operativ avdeling i brannvesenet, byggenæringen og verdens mest avanserte olje- og gassindustri. ...

  Provider NameHøgskolen Stord/Haugesund

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 10. Bachelor i ingeniørfag, HMS

  Vil du være med å videreutvikle verdens mest avanserte sikkerhetssystemer?   Norge er i verdenstoppen innen kvalitets- og sikkerhetsarbeid. Sikkerhetsstandardene som er i offshorevirksomheten i Nordsjøen har utviklet seg til å bli de mest omfattende i verden.   Som HMS-ingeniør får du være med å videreutvikle verdens mest avanserte sikkerhetssystemer. Mange HMS-ingeniører går inn i lederstillinger. ...

  Provider NameHøgskolen Stord/Haugesund

  Category: Learning Opportunities Location: Norway

Pages