• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 30553 items
 1. Animal Husbandry

  Animal Husbandry ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Emergency Care

  The course discusses how patients with acute illnesses observe and identify. Furthermore it looks at needs assessment and planning of medical care and medical care interventions, and prioritizing them. The course also includes applying health technical elements and the handling of medical and technical equipment as well as under the supervision of a supervisor handling of drugs. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Environmental Science BA (A), Society"s Steering Systems, 7.5 Credits

  Centralt i kursen är särskilt grundläggande teorier om beslutsunderlag och beslutsfattande knutet till miljömål samt på miljörättsliga och miljöekonomiska teorier och metoder/styrmedel (miljölagar, miljörättsliga principer, miljöledning, miljöavgifter, miljöskatter, subventioner, frivilliga överenskommelser, certifikat, information, etc.) för att implementera miljöpolitiska mål. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. European Union: Institutions and Politics

  Basic survey of the: · European integration process from 1952; · main institutions of the EU; · policy areas of the EU; · legislative process; · major theories explaining the integration process; · debate on the democratic deficit; · enlargement processes with a special focus on the Eastern enlargement. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. German, Contemporary German Literature, Introductory Course: Peter Härtling

  German, Contemporary German Literature, Introductory Course: Peter Härtling http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=TY1140 Sweden Bachelor's or equivalent 2015-08-31T00:00:00.000Z Language acquisition Grundläggande behörighet + Tyska steg 3. Eller: Tyska 3 English Swedish ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Human Physiology

  Kursen syftar till att ge dig en god förståelse för hur kroppens vävnader och organ normalt fungerar och samverkar. Kunskaperna kan du använda inom exempelvis annan vidareutbildning, forskning, sjukvård eller näringsliv. Kursen passar också bra för dig som studerar molekylärbiologi eller kemi, för dig som ska bli civilingenjör eller som läser annan utbildning där kunskaper om kroppens biologi är användbara. Går du forskarutbildning inom biomedicin men saknar en medicinsk bakgrund kan kursen ge dig nödvändiga baskunskaper. ...

  Provider NameKarolinska Institutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Management Accounting and Control Systems

  The course deals initially with business administration concepts as fundamental accounting, budgeting and cost accounting. With the help of theories concerning human resource management these concepts are thereafter applied on areas that have importance for the members of an organization. Human resource management is critically considerd in the context of management control. ...

  Provider NameKarlstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Plant biology

  Plant biology ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Project 3- Large landscapes

  Project 3 - Large landscapes ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Swedish for Teacher Students II

  Kursen består av fyra delkurser. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages