Learning Opportunities and Qualifications in Europe

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6890 items
 1. Bachelor project- Garden Design

  Bachelor project - Garden Design ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. The Learning Process in Mathematics I- Opportunities and Obstacles

  The Learning Process in Mathematics I - Opportunities and Obstacles ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Choir of the World 4

  ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Commercial Law C

  Kursen innehåller två delkurser om vardera 15 hp. Den inledande kursen består av två parallella seminarieserier. Den ena seminarieserien behandlar principiella problem i samband med vetenskapligt tänkande och handelsrättslig metod och hur denna metod förhåller sig till samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet. Den andra seminarieserien är uppbyggd kring ett fiktivt företags praktiska verksamhet och de rättsliga frågor som då kan tänkas uppkomma. I varierande grad behandlas val av företagsform, bolagsbildning, etableringsproblem, konkurrens med andra företag, immaterialrättsligt skydd, marknadsrättsliga aspekter, offentligrättsliga begränsningar, skatterättsliga problem, regionalpolitiska frågor, företagets expansion, finansierings- och kreditproblem, fastighetsrättsliga problem, familjerätt, leverantörs- och betalningsproblem, juridiska frågor i samband med konsumentrelationen, arbetsrättsliga frågor, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, produktansvar, generationsskifte, vissa straffrättsliga frågor, konkurs och obeståndsproblem, företagsrekonstruktion samt företagsförsäljning. Den andra delkursen består av en uppsats om 15 högskolepoäng där något eller några av nämnda ämnen blir föremål för en djupare undersökning och analys. Vid sidan av den traditionella materialhanteringen kommer därvid kursdeltagaren att ges möjlighet att etablera kontakt med praktiker. Den färdiga uppsatsen blir föremål för bedömning under ett särskilt uppsatsseminarium. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Japanese Art, Architecture and Visual Culture

  Kursen ger en översikt av den japanska konstens och arkitekturens historia från tidiga shintohelgedomar och buddistiska tempel till dagens visuella konstformer och populärkulturella fenomen som manga och anime. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Field Course in Earth Science

  I fältkursen används och integreras de teoretiska kunskaperna inom kanditatprogrammets (motsvarande) kurser under de tre förgående åren. Kursen omfattar många praktiska moment som t ex kartläggning, provtagning, analys och rapportering. Fältkursen har en inriktning mot berggrunden. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Digital Landscape Visualisation

  Digital Landscape Visualisation ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master´s Programme in Mathematics Education (One Year)

  Vill du fördjupa dig i frågor om lärande, undervisning och bedömning i matematik? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva forsknings- och utvecklingsprojekt i matematik på din skola? Magisterprogrammet i matematikämnets didaktik riktar sig till dig som är verksam lärare eller som arbetar med lärande inom matematik i andra sammanhang. Programmen ger även en god grund för fortsatta studier. Utbildningen ges på halvfart. Programmet kan även läsas på distans. Vid distansstudier ingår 3-4 obligatoriska träffar per kurs. Studierna är flexibla och möjliga att skräddarsy individuellt. Under utbildningens första år ingår obligatoriska kurser i matematikämnets didaktik som behandlar det matematikdidaktiska forskningsfältet, vetenskaplig teori och forskningsmetodik. Under utbildningens andra år genomförs ett självständigt arbete om 30 hp som kan bytas ut mot 15 hp valfria kurser tillsammans med ett självständigt arbete om 15 hp. För mer information om programmets uppläggning och innehåll se utbildningsplanen. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master´s Programme in Mathematics Education (One Year)

  Vill du fördjupa dig i frågor om lärande, undervisning och bedömning i matematik? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva forsknings- och utvecklingsprojekt i matematik på din skola? Magisterprogrammet i matematikämnets didaktik riktar sig till dig som är verksam lärare eller som arbetar med lärande inom matematik i andra sammanhang. Programmen ger även en god grund för fortsatta studier. Utbildningen ges på halvfart. Programmet kan även läsas på distans. Vid distansstudier ingår 3-4 obligatoriska träffar per kurs. Studierna är flexibla och möjliga att skräddarsy individuellt. Under utbildningens första år ingår obligatoriska kurser i matematikämnets didaktik som behandlar det matematikdidaktiska forskningsfältet, vetenskaplig teori och forskningsmetodik. Under utbildningens andra år genomförs ett självständigt arbete om 30 hp som kan bytas ut mot 15 hp valfria kurser tillsammans med ett självständigt arbete om 15 hp. För mer information om programmets uppläggning och innehåll se utbildningsplanen. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Business Management and Organization MA, Scientific Method, 7.5 Credits

  Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för vetenskapsteoriska utgångspunkter och metodologiska angreppssätt. Vidare behandlar kursen hur dessa relateras till varandra och hur olika metodologiska angreppssätt påverkar specifika metod- och designval. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages