• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1474 items
 1. International Media and Culture Management (enrollment in 2017)- Master studies

  The aim of the programme is to train competitive media and culture managers capable of working and succeeding in contemporary European cultural space in various branches of culture. Overall, the programme develops understanding of the functioning of cultural, media and arts organizations, various mechanisms of financing culture and their legal regulation; apart from that, it gives an insight in the current cultural processes and provides both theoretical and practical knowledge so that the programme graduates would be able to work in various branches of culture: visual arts, scenic arts, music, museums and galleries, festivals, media, and cultural policy. The courses are delivered by Latvian and German academic staff. Most of them are not only educators with rich teaching experience in international universities and other institutions of higher education, but also active practitioners who have achieved a leading position in their field of work. Apart from theoretical knowledge, the programme puts a particular emphasis on practical activities. The students are involved in various projects and do their internship in one of the numerous institutions offered in Germany. Courses of study: Cultural Management Culture Marketing Management of Media, Brand and Communication Culture Policy in Latvia and Europe Trends of Cultural, Creative and Experience Economy Modern Trends in Culture, Media and Management Cultural Industries. Digital Communication Media Industry Copyright and Contract Law Enterpreneurship and Busines ...

  Provider NameLatvian Academy of Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Kuģu navigācijas elektronika- Prof. bak. studijas

  Starpaugstskolu studiju programma, kas izveidota un tiek īstenota kopā ar Ventspils Augstskolu (VeA). Īstenošanas veids un forma: Ventspils (Ventspils Augstskola - 1. un 2. kurss) un Rīga (Latvijas Jūras Akadēmija – 3. un 4. kurss). Kuģniecībā mūsdienās arvien vairāk izmanto elektroniskās sistēmas. Kuģu vadīšanā tās ir kuģa pozicionēšana (GPS, GLONASS), navigācija (Radar, AIS, ECDIS), kā arī sakaru sistēmas (GMDSS, IRIDIUM, VSAT). Jūrniecība bez šīm sistēmām šobrīd nav iedomājama un jūrnieki tāpēc tiek apmācīti pielietot šīs sistēmas darbībā. Ar šādu sistēmu instalēšanu, remontu un testēšanu nodarbojas citu profesiju speciālisti. Tie ir radioelektronikas inženieri. Šīs profesijas pārstāvji nav kuģa apkalpes locekļi un tāpēc nedodas jūrā pastāvīgi. Tomēr aparatūras remontu vai tās uzstādīšanu var veikt gan ostā, gan reisa laikā. Darbs būs kompānijās, kas apkalpo kuģus, tas ir saistīts ar braucieniem uz dažādām valstīm, arī ar jūras romantiku sastapties nāksies diezgan bieži. Profesionālās prasības ietver kā vispārējos priekšmetus un virzienus (datortehnika un tīkli, radiosakari un satelītsistēmas, valodu zināšanas), kā arī specifiskās jūras speciālista zināšanas. Prakses laikā gan Latvijas, gan ārzemju šī profila kompānijās būs iespēja pielietot iegūtās iemaņas un prasmes jau studiju procesa laikā, kā arī tā būs iespēja rekomendēt sevi nākamajiem darba devējiem. Tādējādi, pēc šīs programmas apguves absolventi iegūs specialitāti ar visiem jūrniecības jomas plusiem, tomēr krasta dzīves ritmu, kaut arī ar komandēj ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Starpkultūru sakari (Latvija – Austrumāzija) (uzņemšana 2016./17. gadā)- Bak. studijas

  Programmas "Mākslas" apakšprogramma "Starpkultūru sakari" (Latvija - Austrumāzija) Specializācijas mērķis ir sagatavot starpkultūru komunikācijas speciālistus ar izpratni par pasaules daudzveidību, radošu pieeju problēmsituāciju risināšanā, sagatavot vidutājus starp Latvijas un specializācijas reģiona kultūrām . Sagatavot speciālistus darba uzdevumiem sadarbībai ar Austrumāzijas valstīm, sevišķi ar ĶTR, Japānas, Taivānas un Dienvidkorejas sadarbības partneriem gan kultūras, ekonomikas vai politikas jomās, veicināt tam nepieciešamo, uz valodas prasmēm un citām komunikatīvām spējām balstīto kultūras kompetenci. 2016. gadā pirmo reizi Latvijas Kultūras akadēmija uzņem studentus specializācijā Starpkultūru sakari Latvija-Austrumāzija. Lai studētu, nav nepieciešamas ķīniešu, japāņu, korejiešu vai ķīniešu literārās valodas priekšzināšanas. Pirmos divus gadus studenti intensīvi apgūst ķīniešu literāro valodu: integrētā kursa ietvaros studenti mācās gan ķīniešu literārās valodas tradicionālo rakstību, stilistiku, leksiku, gan arī studē senās un tradicionālās Ķīnas kultūras aspektus, kas ir ietekmējuši citu reģiona kultūru attīstību. Jau otrajā semestrī studenti sāk mācīties Austrumāzijas kultūrģeogrāfiju. Sākot no trešā semestra seko ar reģiona svarīgākajām valstīm (Koreja, ĶTR, Japāna, Taivāna) saistītas reģiona studijas un izvēlētās modernās valodas (japāņu, korejiešu vai ķīniešu) apguve. Tradicionālās didaktikas metodes tiek kombinētas ar praktiskās kultūras kompetences apgūšanu (piem. pieklājības kultūra, biznesa e ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Adaptronics- Professional bachelor studies

  Electronics and electrical engineering technology programs prepare students with the underlying principles of how circuits work, learning how to develop and test system prototypes, the calibration of instruments or the preparation of systems reports. This Bachelor study programme provides a blend of knowledge from electrical technologies and computer sciences focusing on state-of-the-art electrical technological equipment, including how to apply the latest automation devices in traditional electro-technical systems and microprocessor control systems. The aim of the programme is to provide a professional education in Adaptronics and prepare students for the workplace or for further studies at the Masters level. Career Opportunities Students completing the Bachelor in Adaptronics will have a fundamental working knowledge of the theoretical and practical issues related to the implementation of the various electrical technologies in differing economic sectors, automation principles and expected implementation. The necessary expertise will be obtained to begin a practical and diverse career as technicians or controllers. Successful Graduates may also continue studies in academic Master or professional higher education programmes (with the opportunity to obtain electrical engineer qualification). ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Automation and Computer Engineering- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Biznesa stratēģiskā vadība- Prof. mag. studijas

  Programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Dizains un amatniecība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmā ir iespēja specializēties šādās jomās: - tekstiltehnoloģijas un dizains, - koka/metāla tehnoloģijas un dizains. Studiju laikā Erasmus programmas ietvaros tiek apmaksāta iespēja 3 mēnešus studēt partneraugstskolās Mākslas un dizaina nacionālajā koledžā Īrijā, Suleyman Demirel Universuty Turcijā un Šiauliai universitātē Lietuvā. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt dažāda lieluma uzņēmumos, veikt pakalpojumu sniegšanu, nodarboties ar uzņēmējdarbību. Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Eastern European Culture and Business Relations- Bachelor studies

  The aim of the study programme is to ensure the acquisition of theoretical knowledge and research skills in the field of culture and business of Eastern Europe. The tasks of the study programme are: - to impart basic theoretical knowledge in order to develop students’ competence in the field of cultural and business contacts of Eastern Europe; - to develop students’ abilities of scientific analysis and skills to independently resolve problems, thus training them for further research activities; - to develop skills of collecting and analyzing adequate data in their own field of studies, skills of drawing conclusions, which is essential for conducting scientific research; such skills and abilities are needed at developing and defending bachelor’s thesis; - to develop students’ independent cognitive and research skills, thus training them for further studies in master or professional programmes; - to develop skills and abilities of intercultural communication; - to train academically educated specialists in the field of cultural and business contacts of Eastern Europe who will be able to compete in the academic and professional environment in Latvia and abroad. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Governance and Communication- Professional master studies

  The goal of the study programme is to train highly qualified, theoretically and practically educated, competent, competitive specialists and managers with broad interdisciplinary knowledge, ability to create, introduce and evaluate public policies and finally provide effective communication regarding these policies. The programme combines courses that, in an integrated manner, offer wide and deep view on social, political, economic and communication processes, basing the main focus on development of critical and analytical and research skills. Skills and competences - Understanding of modern governance processes, including judicial, political, economic and social aspects of it; - Skills related to performing research projects, argumentation and presentation. Career prospects Graduates of the study programme are employed in different ministries, local governments, non-governmental organisations and private companies. They can continue studies in PhD study programmes. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Grāmatvedība- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot grāmatveža profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus speciālistus, kuri pārzina uzņēmumu finanses un spēj kvalitatīvi, ievērojot profesionālo ētiku, veikt grāmatveža pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages