Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10822 items
 1. Multimediju dizains- Prof. tālākizglītība- Izglītības iestāde ”Web-tehnoloģiju skola”

  Programmas saturs Kompleksā, profesionālā grafiskā dizaina programma, kuras mērķis ir sagatavot speciālistu, kurš nodarbojas ar jebkura veida audiovizuālās produkcijas noformēšanu, kura ir plaši pieprasīta vairākās cilvēka darbības jomās, tādās kā reklāma, māksla, izklaides industrija, bizness, zinātniskie pētījumi un citās. Šīs programmas absolvents būs spējīgs radīt jebkura tipa un sarežģītības līmeņa tīmekļa lapas, iespiedprodukcijas dizainu, lietotāju interfeisu dizainu, tajā skaitā mobilās aplikācijas, kuras maksimāli sasniegs savu mērķi — vizuālo komunikāciju ar lietotāju. Turklāt, programma satur ilustrāciju, fotogrāfiju, video-kontenta veidošanas un kvalitatīvās profesionālās apstrādes apmācību. Turklāt, programmā ir iekļauta vispusīgā apmācība darbam ar vispopulārākajām grafiskajām paketēm. Rastra, vektora un 3D grafikas visu nianšu zināšana, kā arī video un fotogrāfiju apstrādes programmatūras pārvaldīšana palīdzēs risināt uzstādītus uzdevumus visoptimālāk un atbilstoši pasūtītāja prasībām. ...

  Provider NameIzglītības iestāde ”Web-tehnoloģiju skola”

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem- Pamatizglītība- Krāslavas Varavīksnes vidusskola

  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - Pamatizglītība - Krāslavas Varavīksnes vidusskola ...

  Provider NameKrāslavas Varavīksnes vidusskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Amatierteātru režijas pamati- Prof. pilnveide- Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs

  Kursi Latvijas amatierteātru režisoriem ar vidējo speciālo vai bez profesionālās izglītības. Tiem, kuri jau vada amatierteātri vai vēlas to uzsākt, tiek piedāvāta iespēja apgūt vai atsvaidzināt savas zināšanas programmā. Kursi ietver amatierteātru režisoru profesionālu apmācību. Tā ir iespēja iegūt zināšanas teātra mākslas jomā teātra speciālistu un pedagogu vadībā. Kursu programmā tiek apgūtas tēmas par režisora darbu pie lugas un darbu ar aktieriem. Apmācības metodes ietver lekcijas un praktiskās nodarbības. Programmu apgūst četrās sesijās. ...

  Provider NameKultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Lauksaimniecības enerģētika- Prof. bak. studijas- Latvijas Lauksaimniecības universitāte

  Studiju programmas mērķis: Nodrošināt energoapgādes ekspluatācijas organizācijas ar speciālistiem, kuri labi pārzina l/s ražošanas un produkcijas pārstrādes tehnoloģijas, spēj risināt jautājumus enerģijas izmantošanā un modernu tehnoloģiju ieviešanā, kā arī strādāt inženiertehniskajos, menedžeru, valsts pārvaldes un pašvaldību amatos, kas saistīti ar enerģētikas jomu. Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas siltumenerģijas, aukstuma un elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Karjeras iespējas: Plaša profila zināšanas enerģētikā nodrošina darba un karjeras attīstības iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās: lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos; koģenerācijas ietaisēs un elektrostacijās; reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās; l/s produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos; privātajās firmās. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma- Pamatizglītība- Krāslavas Varavīksnes vidusskola

  Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma - Pamatizglītība - Krāslavas Varavīksnes vidusskola ...

  Provider NameKrāslavas Varavīksnes vidusskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ugunsdrošība un aizsardzība- Prof. pilnveide- Mācību centrs "PRODESSE"

  Programma paredzēta ikvienam interesentam, tā ir pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem. Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un veidot prasmes un iemaņas, kā arī sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus iestādēs, organizācijās un komercsabiedrībās Pēc mācību programmas apguves interesents saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. ...

  Provider NameMācību centrs PRODESSE

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Finanšu vadības pamati- Prof. pilnveide- Zygon Baltic Consulting Mācību centrs

  Mērķa auditorija: Uzņēmumu un organizāciju darbinieki, kuru darbība saistīta ar organizācijas finanšu un budžeta plānošanu, grāmatvedības uzskaitēm un atskaitēm; finanšu kontroli un pārskatiem; investīcijām; projektu ieviešanu un Eiropas Savienības fondu finansējumu apguvi. Mērķis: Pilnveidot uzņēmumu un organizāciju vadošo un ierindas darbinieku zināšanas finanšu vadības specifiskajos jautājumos. Programmas tēmas: • Organizācijas psiholoģija; • Stratēģiskā vadība; • Finanšu vadības stratēģija; • Finanšu analīze; • Finanšu plānošana un kontrole; • Projektu vadība; • Investīciju projektu analīze; • Komercdarbības vērtēšana; • Finanšu instrumenti; • Procesu vadība; • Risku vadība. Pēc dalības programmā un pārbaudes eksāmena nokārtošanas jūs saņemsiet beztermiņa LR IZM apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Pēc pilnas programmas apgūšanas dalībnieki būs teorētiski sagatavoti Finanšu direktora/ vadītāja/ speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai ZBC personu sertifikācijas centrā, kas ievēro starptautiskā standarta ISO 17024 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasības. ...

  Provider NameSIA "Zygon Baltic Consulting" Mācību centrs

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Pamatizglītības mazākumtautību programma- Pamatizglītība- Kalniešu pamatskola

  Pamatizglītības mazākumtautību programma - Pamatizglītība - Kalniešu pamatskola ...

  Provider NameKalniešu pamatskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma- Pamatizglītība- Alsungas vidusskola

  2012./13. m.g. būs uzņemšana, ja programmai pieteiksies vismaz 4 skolēni. ...

  Provider NameAlsungas vidusskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Biroja lietvedība- Prof. pilnveide- Latvijas neatkarīgā inspekcija, mācību centrs

  PROGRAMMAS SATURS: Lietvedība. - Lietvedības tiesiskā bāze un organizācija. - Dokuments, dokumenta juridiskais pamatojums. - Pārvaldes dokumentu grupas. - Dokumentu noformēšanas vispārīgās prasības. - Dokumentu reģistrācijas sistēmas un izpildes kontrole. - Dokumentu sagatavošana glabāšanai un saglabāšanai. - Lietu nomenklatūras izstrāde. - Lietvedības stila īpatnības un termini lietvedībā. - Lietvedības dokumentu redi­ģē­šanas pamatprincipi un prakse. Biroja darba organizatora ABC. - Sasveicināšanās un iepazīšanās, iepazīstināšana. Uzrunas formas. - Saskarsme ar klientu. - Lietišķais stils apģērbā. Krāsas, to simbolika un psiholoģiskā iedarbība. - Lietišķo tikšanos organizēšana. - Vizītkartes, to lietošana. Ielūgumi. Apsveikumi. Dāvanas un ziedi. - Galda klāšanas kultūra, galda rotājumi, dzērienu veidi un pasniegšanas noteikumi, banketa, furšeta galda noformējums. Biroja iekārtas. - Telefonsakaru, audio, video iekārtas. - Kopēšanas, pavairošanas un dokumentu iznīcināšanas iekārtas. - Faksa aparatūra, skaneris, datortehnika, multiplass. Datormācība. - Microsoft Word programma. - Microsoft Excel programma. - Internets, e-pasts, datortīkls. ...

  Provider Name"Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs, SIA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages