• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Uddannelsesvidenskab

  Du lærer bl.a. om uddannelsesprofiler og -politikker samt om uddannelsesforvaltning, organisation, kultur og innovation i det komplekse samspil mellem samfund, institution/organisation og individ. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for uddannelsesområdet med planlægnings-, udviklings- og evalueringsopgaver. Du vil også kunne arbejde med kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Latinamerikastudier

  Du får indsigt i emner som fattigdom, udvikling, industri og politik, og du får et solidt kendskab til Latinamerikas rolle i verdenssamfundet. Du udvikler samtidig gode formidlingsevner og får forståelse for interkulturel kommunikation. Som færdiguddannet kandidat kan du varetage formidlingsopgaver for virksomheder, der har tæt kontakt med Latinamerika. Du kan også finde job i turistbranchen eller arbejde med undervisning og forskning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Studentereksamen (stx)

  Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om du også får mange fag, som du ikke selv kan vælge til eller fra. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter stx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameRungsted Gymnasium (Rungst. Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Innovation og business

  I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for et ingeniørfagligt område, som har din interesse. Du får kompetencerne til at blive iværksætter og starte en virksomhed op, din egen eller andres. Du har også mulighed for at arbejde som forretningsudvikler, projektleder eller forsker. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Multikulturel kommunikation i organisationer

  Du vil lære om organisationskulturer, identiteter og netværksteorier, og du vil lære at se organisatoriske forandringer ud fra et interkulturelt perspektiv. Desuden er engelsk som sprog en vigtig del af uddannelsen. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på et strategisk niveau i nationale og internationale organisationer, der har ansatte med forskellige nationaliteter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Kaospilot

  Kaospiloterne er en selvejende institution, der økonomisk er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning og Videnskabsministeriet. Som kaospilot lærer du at udvikle ideer og forretningskoncepter. Du lærer at udvikle projekter og lede dem fra vision til realisering. Som uddannet kaospilot kan du arbejde på lederniveau både i private virksomheder og i offentlige eller ikke-kommercielle organisationer. ...

  Provider NameKaospiloterne (Kaospiloter)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Dansk tegnsprog og tolkning

  Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig. ...

  Provider NameCenter for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen - UCC (UCC Tegnsprog)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. TAMU

  På TAMU får du mulighed for at prøve et arbejdsområde af, samtidig med at du får nogle kvalifikationer inden for det, du vælger. Du kan fx vælge fag inden for gartneri, rengøring, kantine eller byggeri. Desuden er der nogle obligatoriske fag, som du skal følge.Når du har gennemført din uddannelse, kan du søge job eller fx fortsætte på en erhvervsuddannelse. Dine fremtidsmuligheder afhænger af det, ud har gennemført på TAMU. ...

  Provider NameTræningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Pædagogik

  Du vil på uddannelsen også få undervisning i bl.a. psykologi og få kendskab til en række teorier og metoder, du kan bruge i dit praktiske pædagogiske arbejde. Som færdiguddannet i pædagogik kan du fx komme til at arbejde med undervisning og forskning, undervisningsplanlægning, kompetenceudvikling samt personale- og organisationsudvikling i organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Ejendomsservicetekniker

  På skolen lærer du bl.a. om håndværksfag til de praktiske opgaver, ligesom du har en række servicefag for at kunne hjælpe brugere og beboere.En ejendomsservicetekniker kan arbejde i større boligbyggerier, på skoler, rådhuse, plejehjem og i private erhvervsvirksomheder. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages