• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1495 items
 1. Grāmatvedība- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot grāmatveža profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus speciālistus, kuri pārzina uzņēmumu finanses un spēj kvalitatīvi, ievērojot profesionālo ētiku, veikt grāmatveža pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Pārtikas produktu pārstrāde- 1. līm. prof. studijas

  Programmas ietvaros iespējamas specializēties šādos virzienos: - Graudu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, - Piena pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, - Gaļas pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, - Zivju pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, - Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, - Dzērienu ražošanas tehnoloģija un iekārtas. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; vada citu darbinieku darbu un ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists strādā ražošanas uzņēmumos. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ražošanas loģistika- 1. līm. prof. studijas

  Studiju procesā studentiem būs iespēja izvēlēties vienu no trijām specializācijām: - Pārtikas ražošanas loģistika; - Metālapstrādes loģistika; - Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas loģistika. Studiju laikā tiks apgūti: Nozares mācību kursi – Finanses un grāmatvedība; Starptautiskā ekonomika un tirdzniecība; Datu bāzes veidošana un vadība, Profesionālā ētika; Nodokļi Latvijā un ārvalstīs; Muitas sistēma; Tehniskā grafika; Ražošanas procesu plānošana un organizēšana; Kvalitātes vadība; Tehniskā grafika; Ievads loģistikā; Transporta loģistika; Noliktavu loģistika; Loģistikas ķēžu imitācijas modelēšana; Datorizēta loģistikas uzņēmumu vadība; Krājumu vadīšana un loģistikas procesu optimizācija Studiju kursi atbilstošajās specializācijās - Pārtikas ražošanas loģistika – Pārtikas produktu prečzinība; Ražošanas loģistika pārtikas nozarē; Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju pamati un iekārtas; Pārtikas kvalitātes vadība; - Metālapstrādes loģistika – Materiālzinības; Ražošanas loģistika metālapstrādē; Metālapstrādes tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas; Kvalitātes vadība metālapstrādē; - Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas loģistika – Materiālmācība (tekstils un apģērbu materiāli); Tekstila nozares un apģērbu ražošanas loģistika; Tekstila nozares un apģērbu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas; Kvalitātes vadība tekstila nozarē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Reģionālie mediji un komunikācija- Mag. studijas

  Programmas saturs Obligātie kursi - A daļa Komunikācijas teorijas, Komunikācijas zinātnes pētījumu metodoloģija, Komunikācijas tiesības un ētika, Komunikācijas globalizācijas kontekstā, Ievads žurnālistikā, Mediju valoda un žanri, Interaktīvie risinājumi jauno mediju vidē. Obligātās izvēles kursi - B daļa Mediju dizaina izstrāde, Communicative Competence of Journalist, Latgaliešu kultūrvides koncepti, Audiovizuālā antropoloģija, Latgaliešu literārā valoda, Diskursa veidi un žanri, Reģionālā ekonomika, Mediju uzņēmumu darba organizācija, Mediju ideoloģijas, Mediju psiholoģija u.c. Absolventu iespējas Studiju noslēguma rezultāts ir masu mediju jomas speciālisti, kuru teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis nodrošina spējas veikt žurnālista pienākumus, veidot masu mediju saturu, veidot to dizainu, realizēt mediju projektus un vadīt mediju uzņēmumus un nodrošināt to darbību, un prot analizēt un izvērtēt mediju procesus reģiona un valsts līmenī. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas "Skolotājs" apakšprogramma. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē” Profesionālais statuss: dod tiesības mācīt priekšmetu izvēlētajā specializācijā 1. - 12.klasēs. Specializācijas: - Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (latviešu) skolotājs 1.-12. klasē. ...

  Provider NameRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Jēkabpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas "Skolotājs" apakšprogramma. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē” Profesionālais statuss: dod tiesības mācīt priekšmetu izvēlētajā specializācijā 1. - 12.klasēs. Specializācijas: - Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (latviešu) skolotājs 1.-12. klasē. ...

  Provider NameRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas "Skolotājs" apakšprogramma. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē” Profesionālais statuss: dod tiesības mācīt priekšmetu izvēlētajā specializācijā 1. - 12.klasēs. Specializācijas: - Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (latviešu) skolotājs 1.-12. klasē. ...

  Provider NameRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Madonas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas "Skolotājs" apakšprogramma. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē” Profesionālais statuss: dod tiesības mācīt priekšmetu izvēlētajā specializācijā 1. - 12.klasēs. Specializācijas: - Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (latviešu) skolotājs 1.-12. klasē. ...

  Provider NameRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas "Skolotājs" apakšprogramma. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē” Profesionālais statuss: dod tiesības mācīt priekšmetu izvēlētajā specializācijā 1. - 12.klasēs. Specializācijas: - Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (latviešu) skolotājs 1.-12. klasē. ...

  Provider NameRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Biznesa stratēģiskā vadība- Prof. mag. studijas

  Programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē. Studiju forma: pilna laika izejamo dienu nodaļa. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages