• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 109271 items
 1. Study in Slovenia

  Study in Slovenia web page is a one-stop shop offering visitors information about study, research and exchange in our country. You will also find relevant information regarding higher education, culture, life and administrative procedures. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovenia
 2. Study in Slovenia

  Study in Slovenia Description:  Higher education is organized at public and private universities and independent higher education institutions. Higher education is organized in three Bologna cycles. In this context, the first cycle features higher professional and academic undergraduate bachelor ...

  Category: Guidance Services Location: Slovenia
 3. Industrijsko in unikatno oblikovanje (Industrial design and applied arts)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere smer: Industrijsko oblikovanje ali Unikatno oblikovanje. Cilj programa je pridobitev osnovnega znanja za razumevanje in prakso industrijskega oblikovanja, načrtovalske metodologije ter razvijanje individualnih sposobnosti na dodiplomski stopnji. Namen je vzgojiti oblikovalce, ki jih bo odlikovalo poznavanje tehnik, materialov in poznavanje zgodovine. Sposobni bodo razumeti zahteve industrije in v njih delovati kot oblikovalci, seznanili pa se bodo tudi z zahtevami majhnih studiev. Imeli bodo zadostno znanje in spretnosti za realizacijo svojih idej v umetniškem snovanju kot tudi v proizvodnem procesu, (nadalje) zadostno znanje o materialu za samostojno delovanje in akademsko širino. Smer Unikatno oblikovanje vodi v pridobivanje osnov in razširjanja znanja in veščin na področju stekla in keramike s pridobivanjem poglobljenega teoretičnega in praktičnega znanja ter likovne naracije v povezavi z ostalimi umetniškimi in humanističnimi vedami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Slikarstvo (Painting)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program predstavlja poglobljeno osnovo za profesionalno umetniško delovanje in za nadaljnje izobraževanje študentov. Omogoča jim pridobivanje sposobnosti za samostojno in aktivno umetniško delovanje v sodobni umetnosti in na sorodnih področjih družbenega življenja in dela, kjer so potrebne estetske spretnosti ter inovativen pristop. S tem ko študente spodbuja k razvijanju analitičnih in metodičnih spretnosti ter pretehtanega in kritičnega mišljenja, jim program nudi dragocene kompetence, ki so lahko prenesene in uporabljene na različnih področjih strokovnega in družbenega življenja. Jedro programa je študentova lastna umetniška produkcija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Konserviranje in restavriranje likovnih del (Conservation and restoration of works of art)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja in vedenja, ki je potrebno za raziskovalne in razvojne naloge ter za samostojno načrtovanje, izvajanje in vodenje zahtevnih projektov. Program je oblikovan skladno s potrebami stroke po strokovnjakih, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja zahtevnih konservatorsko-restavratorskih posegov na zahtevnih predmetih dediščine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Oblikovanje vizualnih komunikacij (Visual communications design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij je usmerjen v poglabljanje osnovnega znanja, izkušenj in veščin iz dodiplomskega študija. Na tej stopnji naj bi študent razvil osebne ustvarjalne sposobnosti, tehnično usposobljenost in teoretično znanje za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij: fotografija, grafično oblikovanje, ilustracija in interaktivno oblikovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Kiparstvo (Sculpture)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je izobraževanje študentov v samostojne ustvarjalce, ki bi poznali in obvladovali ne le tisto znanje in izkušnje, ki jim omogočajo izdelavo samostojnih umetniških del, pač pa tudi znanje in izkušnje s področij, s katerimi so njihove sposobnosti lahko povezane: galerijski sistem, sistemi predstavljanja in razstavljanja, družbene in socialne funkcije umetnosti ter njen pomen pri integracijskih procesih v družbi. Poleg usmerjanja študentov k poglobljenemu znanju in sposobnostim za umetniško izražanje je enako pomembno tudi umetniško raziskovanje, ki ob neprestanem razvoju umetnosti ter širjenju tehnik, medijev in pristopov predstavlja tisti element umetniškega dela, ki omogoča širino, razvoj in perspektivo, prihodnjo razsežnost in odprt pristop k umetnosti danes. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Oblikovanje vizualnih komunikacij (Visual communication design)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere smer: Ilustracija, Fotografija ali Grafično oblikovanje. Študenti so sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic oblikovalskega procesa, spoznajo in razumejo oblikovalsko stroko in njen razvoj, pridobijo sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov teorije in prakse, koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja oblikovanja vizualnih komunikacij z različnih področij in njegovih aplikacij, sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne stroke, razumevanje splošne strukture oblikovanja vizualnih komunikacij ter povezanosti med njegovimi poddisciplinami, razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja oblikovalskih teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov, razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na različnih strokovnih področjih, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju oblikovanja vizualnih komunikacij in širše. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Vizualne umetnosti (Visual Arts)

  Študijska smer Likovna umetnost: Interdisciplinarni 3-4 letni dodiplomski študij likovne umetnosti omogoča fleksibilen pristop in je prilagojen hitrim spremembam kulturnega in socialnega okolja, današnjega postindustrijskega časa, ter ne pristaja na razslojevanje znotraj osnovnih likovnih praks. Vzpodbuja raziskovanje in črpanje možnih pristopov v vseh uporabnih vizualnih disciplinah, kot so: slikarstvo, kiparstvo, inštalacija, foto media, računalniško upodabljanje, film, video, performans. Študentje na širokem polju likovnih praks sami izbirajo medij ali način, ki omogoča realizacijo njihovih idej in kreativnih ciljev. Cilj študija je razvijati potenciale slušateljev skozi praktično delo in raziskavo medijskih form in praks. Namenjen je vsem tistim, ki si želijo delovati na širšem likovnem področju – od slikarstva, kiparstva, inštalacije, performansa, do filma videa in novih medijev. Študij združuje uporabo novih teorij in tehnologij z že uveljavljenimi praksami, kot so objektivno risanje, slikanje, modeliranje, fotografija, film in video, instalacija, performans, računalniško upodabljanje. Letnik obsega 1200 koordiniranih ur študija, od tega približno 70 % praktičnega dela. Možen je tudi študij ob delu. Študijska smer Konceptualizacija prostora: Konceptualizacija prostora je 3-4 letni dodiplomski študij, ki temelji na vizualnih praksah, združuje pa prvine likovne umetnosti, arhitekture, fotografije, filma, videa in gledališča. Skozi študij spodbujamo študente, da prevzemajo popoln nadzor nad vsemi vizualnimi ...

  Provider NameAkademija za vizualne umetnosti - AVA (Academy of Visual Arts - AVA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Hotelirstvo in turizem (Hospitality and tourism)

  Hotelirstvo in turizem je nov in sodoben študijski program, ki je mednarodno primerljiv (npr. Internationale Hochschule Bad Honnef (Nemčija); Haaga, University of Applied Sciences (Finska), FH Wien Studiengänge der WKO, (Avstrija); Ecole hoteliere de Lausanne (Švica). Med drugim nudijo možnost hitrega zaključka študija predvsem za vse, ki so zaključili študij na Višjih strokovnih šolah za gostinstvo in turizem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (College of hospitality and tourism management Bled)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages