Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information


Country specific Resources

Category:Moving to a country

EURES ajută lucrătorii să treacă graniţele

EURES – Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă - este o reţea de cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European. Elveţia participă, de asemenea, la EURES. Partenerii din reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, organizaţii sindicale şi patronale. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană.

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

The education system is managed at national level by the Ministry of National Education (MEN). In the execution of its specific responsibilities, the Ministry of National Education cooperates at central level with other ministries and institutional structures subordinated to the Government. The general legal framework for the organisation, administration and provision of education in Romania is established through the Constitution, the National Education Law – a fundamental law, ordinary...

Category:Moving to a country