Learning Opportunities and Qualifications in Europe

Moving to a country

Moving to a country


Please select a country to see the relevant information

General information

General Information

Finding accommodation

Insurance

Costs of studying

Cost of living


Country specific Resources

EURES is the network of European public employment services created in order to support the free movement of labour in Europe.

The EURES network promotes cooperation among the public employment services in the EU Member States, the European Economic Area, Switzerland and the European Commission.

EURES functions:

• To provide job-seekers with advice and information about employment opportunities, as well as living and working conditions in EURES network countries;...

Category:Moving to a country

What is Eurodesk?

Eurodesk is the European Commission's youth information network operating in 33 Member States, providing answers to your questions on and about Europe.

This includes answers about:

  • how to learn, work, live and travel in Europe;
  • how to find additional funding for your project;
  • the European Union and youth within it.

Information is provided free of charge within 3 working days.

Eurodesk Latvia operates within the...

Category:Moving to a country

Euroguidance Latvia is hosted by the Information and guidance department of the State Education Development Agency (VIAA).

The aims of Euroguidance Latvia are to Foster the development of national policy and practice in career guidance and counselling through providing information to policy makers, support to guidance practitioners and other stakeholders.

Category:Moving to a country

Europa.eu ir Eiropas Savienības oficiāla tīmekļa vietne. ES iestāžu vārdā šo vietni pārvalda Eiropas Komisijas Komunikācijas nodaļa. Europa.eu sniedz pamatinformāciju par ES un tās nodrošinātajiem pakalpojumiem un saites uz pārējām Eiropas iestāžu tīmekļa vietnēm. Šajā Europa.eu  atvērumā atradīsit informāciju par izglītību un jaunatni ES.

Category:Moving to a country

In Latvia, the pre-school education for five- and six-year-old children is compulsory....

Category:Moving to a country

Europass ir 5 standartizētu dokumentu kopums, kas sniedz iespēju skaidrā un viegli saprotamā formā uzrādīt un apliecināt gūtās zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem gan Latvijā, gan citviet Eiropā. Europass mērķis ir atvieglot un veicināt Eiropas Savienības pilsoņu pārvietošanos Eiropā mācību un darba nolūkos. 2005. gadā šie dokumenti tika ieviesti visā Eiropas Savienībā un šobrīd ir pieejami 27 Eiropas valodās.

Category:Moving to a country

The National Centre for Education is a public body established by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia to:

  • develop curriculum for pre-school, basic and general secondary education and vocational education; (NCE develops subject standards and sample teaching-learning programs);
  • provide united development of national examinations in basic education, general secondary education and vocational education;
  • coordinate development of textbooks...

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

An overview of the Latvian education system including sections on legislation, governance of the education system, descriptions of different levels and types of education, information on the grading system and tuition fees can be found on the website of the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia.

Category:Moving to a country