Learning Opportunities and Qualifications in Europe

Moving to a country

Moving to a country


Please select a country to see the relevant information


Country specific Resources

The Lithuanian Euroguidance Centre was established in 1998 as a part of the National Agency. It cooperates with the Ministry of Education and science, the Labour market training authority and the Labour Office under the Ministry of Social Affairs.

Category:Moving to a country

EURES padeda darbuotojams kirsti sienas

Europos užimtumo tarnyba (EURES) – tai bendradarbiavimo tinklas, skirtas užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominės erdvėje, kuriai priklauso ir Šveicarija. Šio tinklo partneriai yra viešosios užimtumo tarnybos, profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos. Už jo koordinavimą yra atsakinga Europos Komisija.

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

In the Republic of Lithuania, education is a priority supported by the State. It is based on the humanistic values of the nation and world culture, the democratic principles as well as the universally accepted human rights and freedoms. In most education levels a per capita based education financing system is introduced (money follows the pupil/student).

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

Europass dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.
Europass projekto tikslas - skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

Category:Moving to a country