• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

The Lithuanian Euroguidance Centre was established in 1998 as a part of the National Agency. It cooperates with the Ministry of Education and science, the Labour market training authority and the Labour Office under the Ministry of Social Affairs.

Category:Contacts

Category:Contacts

Europass dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius. Europass projekto tikslas - skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

Category:Contacts