Eures Search

Search results

Search found 4688 items
 1. Familieterapi, videreutdanning deltid

  ...

  Provider NameUniversitetet i Agder

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 2. Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, 2-årig masterprogram

  ...

  Provider NameUniversitetet i Agder

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 3. Excutive Master of Business Administration

  Executive Master of Business Administration tilbys som en erfaringsbasert mastergrad i ledelse med mulighet for spesialisering innenfor ulike områder. Gjennom studiet vil man få kunnskap og ferdigheter innenfor økonomistyring, ledelse, strategisk tenkning og jus, inkludert strategiske tilnærminger til forretningsutvikling. I tillegg vil man ha tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til valgte spesialisering. Masterprogrammet er erfaringsbasert og skal stimulere til en vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og studentenes egne erfaringer i deres virke som ledere i ulike typer av næringsvirksomhet. På den måten er målet å få til en gjensidig læringsprosess mellom akademia og næringslivet. Dette kan bl.a. komme til uttrykk ved at akademia griper fatt i forskning og formidling av kunnskap som ansees som relevant for næringslivet, mens næringslivet kan erverve forskningsbasert kunnskap som i neste omgang kan skape innovasjon og bedre konkurransekraften i den enkelte bedrift og i regionen som helhet. Denne gjensidige dynamikken skal sikres gjennom å bygge på forskningsbasert kunnskap bl.a. ved studentenes deltakelse i universitetets forskning gjennom kursoppgaver, eksamensoppgaver og ikke minst den ...

  Provider NameUniversitetet i Agder

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 4. Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram

  ...

  Provider NameUniversitetet i Agder

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 5. Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

  ...

  Provider NameNorges musikkhøgskole

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 6. Videreutdanning i anvendt musikkteori

  ...

  Provider NameNorges musikkhøgskole

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 7. Videreutdanning i ensembleledelse

  ...

  Provider NameNorges musikkhøgskole

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 8. Årsstudium i kirkemusikk II

  ...

  Provider NameNorges musikkhøgskole

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 9. Årsstudium i kirkemusikk I

  ...

  Provider NameNorges musikkhøgskole

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 10. Live Electronics

  ...

  Provider NameNorges musikkhøgskole

  Category: Learning Opportunities Location: Norway

Pages