Eures Search

Search results

Search found 43740 items
 1. About Planets and Life in the Universe, Introductory Course

  Under denna kurs möter du bl.a. dessa frågor: Hur ser planeterna och deras månar ut i vårt solsystem? Finns det primitivt liv på någon av dem? Är jorden den enda bebodda planeten i universum? Hur uppkom och utvecklades livet på jorden? Kan något liknande ha hänt på andra planeter ute bland Vintergatans miljarder solar? Finns det andra civilisationer därute som, liksom vi, frågar om de är ensamma i universum? Kan vi i så fall få kontakt med dem? ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor Programme in Music, Piano

  The Bachelor in Music programme, Piano, aims to educate musicians that possess good artistic and professional qualities. On completion of the programme, the student must have adequate knowledge and skill in order to comfortably work within the various functions and engagements of the professional musician: either as a soloist, a member of an established ensemble and/or independent projects. The student must also have developed the skills necessary for continued or in-depth studies that are to a great degree autonomous. Furthermore, on completion of the programme, the student must have acquired basic entrepreneurial skills that increase his/her professional versatility in an ever-changing cultural life. For information about the audtions: www.mhm.lu.se/en/education/admissions More information can be found at http://www.mhm.lu.se/o.o.i.s/26548 ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Children, Youth and Family in Social Work

  Kursen behandlar barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i välfärdssamhället. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i olika teoretiska perspektiv inom området. Även empiriska jämförelser i tid och rum används för att belysa barns, ungars och familjers levnadsvillkor samt sociala insatser i förhållande till olika former av utsatthet. Inom kursen används ett problemorienterat arbetssätt och som bygger på studenternas aktiva deltagande. Kursen består av tre delar. Under del 1 avhandlas barns sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling. I del 2 studeras barn och familjers behov, villkor och utsatthet. Under del 3 arbetar studenterna individuellt med ett eget valt tema. Denna del är en fördjupning av teoretiska perspektiv och forskningsbaserade kunskaper inom aktuella områden barn, unga och familj. I de olika delarna studeras de olika temana med hjälp av teoretiska kategorier som kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder, samt med komparativa redskap som tid och rum ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Craft and Design with Specialisation in Wood 2

  ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Food design- Sensory Analysis and Product Development

  I dagens livsmedelsindustri och forskning är produktutveckling och sensorisk analys av största vikt vid tillverkning av produkter som marknaden efterfrågar. I den här tvärvetenskapliga kursen får du bl a lära dig hur våra sinnen fungerar och hur sensoriska analysmetoder kan användas i produktutveckling. Genom kursen skaffar du dig en teoretisk grund och med praktiska tillämpningar breddar du din kompetens och ditt arbetsfält. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. General Chemistry for Professionally Active

  General Chemistry for Professionally Active ...

  Provider NameKTH Royal Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. International Law and Human Rights

  The aim of this course is to analyse the status of human rights in an international context. The protection of human rights through international conventions will be discussed, together with a critical analysis of the discourse of rights. One aspect will be the problematisation of the universality of human rights and the individuals interest contra certain group interests. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Introduction to Literary Interpretation

  Kursen introducerar tolkningsteoretiska traditioner och frågeställningar inom litteraturvetenskapen. Begreppen förstå och förklara litteraturtolkningens gränser och förhållande till annan slags tolkning behandlas, liksom tolkningens historicitet, validitet och intentionens roll i tolkningsarbetet. Kursen syftar till att bibringa studenten kunskaper i dessa ämnen samt att höja studentens medvetenhet om tolkningsproblematikens ständiga aktualitet i litteraturvetenskapen. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Italian, Basic Course A1

  Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av italienska. Kursen består av fyra delkurser: 1. Italiensk grammatik I 9 hp; 2. Muntlig språkfärdighet 6 hp; 3. Text 9 hp; 4. Kultur och samhälle 6 hp. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Italian, Basic Course A1

  Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av italienska. Kursen består av fyra delkurser: 1. Italiensk grammatik I 9 hp; 2. Muntlig språkfärdighet 6 hp; 3. Text 9 hp; 4. Kultur och samhälle 6 hp. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages