Eures Search

Search results

Search found 3691 items
 1. Kroppsøving og idrett- årsstudium

  Har du lyst til å bli kroppsøvingslærer?Årsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap (60 studiepoeng) er et tverrvitenskapelig studium med samfunnsvitenskapelig profil som skal gi deg ulike perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet. Emnene som inngår skal gi deg grunnlag for praktisk arbeid med idrett og fysisk aktivitet og kaste lys på idrett som samfunnsmessig fenomen. Du vil i løpet av studiet få praktisk erfaring i å analysere data fra idretts- og kroppsøvingsfeltet.   Har du lyst til å bli kroppsøvingslærer? Årsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap (60 ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 2. Sosiologi- årsstudium

  Årsstudium i sosiologi består av fire emner á 15 studiepoeng (til sammen 60 studiepoeng). Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene i samfunnslivet, og handler om hvordan mennesker påvirker hverandre og dermed er med og former de små og store fellesskapene de tilhører. Sosiologer studerer den enkeltes situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår, og forholdene innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn. Årsstudiet i sosiologi kan inngå som del av bachelorprogrammet i statsvitenskap eller som frie studiepoeng i et annet samfunnsvitenskapelig bachelorprogram.   Årsstudium i sosiologi består av fire emner á 15 ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 3. Statsvitenskap- årsstudium

  Årsstudium i statsvitenskap består av fire emner á 15 studiepoeng (til sammen 60 studiepoeng) som gir en innføring i: internasjonal og komparativ politikk politisk teori og politisk atferd offentlig politikk og administrasjon samfunnsvitenskapelig forskningsmetode Årsstudiet i statsvitenskap kan inngå som del av bachelorprogrammet i statsvitenskap eller som frie studiepoeng i et annet samfunnsvitenskapelig bachelorprogram.   Årsstudium i statsvitenskap består av fire emner á 15 studiepoeng (til sammen 60 studiepoeng) som ... gir en innføring i: internasjonal og komparativ politikk politisk teori og politisk atferd offentlig politikk og administrasjon samfunnsvitenskapelig forskningsmetode Årsstudiet i statsvitenskap kan inngå som del av bachelorprogrammet i statsvitenskap eller som frie studiepoeng i et annet samfunnsvitenskapelig bachelorprogram.   ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 4. Sosiologi- bachelorstudium

  Samfunnet består av mønstre og prosesser som er i stadig endring. Sosiologien viser at ting ikke alltid er slik de synes å være, og setter med det verden i et nytt lys. Formålet med bachelorstudiet i sosiologi er å gjøre deg i stand til å undersøke, analysere og forstå hvordan samfunnet endrer seg i takt med utviklingen. Sosiologien studerer den enkeltes situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår. Programmet er satt sammen av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker mange spennende tema som kultur og medier, makt og påvirkning, familie og samliv, organisasjon og arbeidsliv, produksjon og rettferdig fordeling av goder og byrder. Du skal utføre prosjektarbeid som legger til rette for både selvstendig læring og samarbeid med andre. Sosiologi passer for deg som er interessert i hvordan mennesker påvirker hverandre og former de små og store fellesskapene de tilhører. Innen sosiologien kan du se nærmere på forhold innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn.   Samfunnet består av mønstre og prosesser som er i stadig endring. Sosiologien viser at ting ikke alltid er slik de synes å være, og setter med det verden i et nytt lys. Formålet med bachelorstudiet i sosiologi er å gjøre deg i stand til å undersøke, analysere og forstå hvordan samfunnet endrer seg i takt med utviklingen. Sosiologien studerer den enkeltes situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår. Programmet er satt sammen av obligatoriske og valgfrie emner som til ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 5. Statsvitenskap- bachelorstudium

  Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som enkeltindividers politiske atferd. Illustrasjonsbilde/FOTOStatsvitenskap vektlegger utformingen av, innholdet i, og konsekvensene av vedtak fattet av styringsorganene i samfunnet. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også å gi innsikt i sammenhengen mellom disse.   Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som enkeltindividers politiske atferd. Illustrasjonsbilde/FOTOStatsvitenskap vektlegger utformingen av, innholdet i, og konsekvensene av vedtak fattet av styringsorganene i samfunnet. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også å gi innsikt i sammenhengen mellom disse.   ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 6. Samfunns- og idrettsvitenskap- bachelorstudium

  Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap er et tverrvitenskaplig studium med forankring i teoretiske og metodiske tilnærminger i kombinasjon med en praksistilnærming. Profilen er samfunnsvitenskapelig og gir grunnleggende kunnskaper som integrerer alternative perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet. Fordypningen skal gi deg grunnleggende kompetanse i å forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten. Blant annet legges det vekt på hvordan forskjellsdimensjoner som: kjønn, klasse, etnisitet, generasjon og funksjonshemming bidrar til å skape både ulike forutsetninger og konsekvenser knyttet til involvering i idrett på individ-, gruppe og samfunnsnivå.   Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap er et tverrvitenskaplig studium med forankring i teoretiske og metodiske tilnærminger i kombinasjon med en praksistilnærming. Profilen er samfunnsvitenskapelig og gir grunnleggende kunnskaper som integrerer alternative perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet. Fordypningen skal gi deg grunnleggende kompetanse i å forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten. Blant annet legges det vekt på hvordan ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 7. Statsvitenskap- masterstudium

  Politikk til høyre ¿ politikk til venstre! Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn ¿ lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Masterprogrammet i statsvitenskap gir en allsidig skolering i statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Programmet gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. I tillegg får du mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, for eksempel: miljøpolitikk utenrikspolitikk internasjonal politisk økonomi årsaker til krig evaluering av politiske tiltak, opinion og politisk adferd   Politikk til høyre ¿ politikk til venstre! Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn ¿ lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Masterprogrammet i statsvitenskap gir en allsidig skolering i statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Programmet gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. I tillegg får du mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, for eksempel: miljøpolitikk utenrikspolitikk internasjonal politisk økonomi årsaker til krig evaluering av politiske tiltak, opinion og politisk adferd   ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 8. Idrettsvitenskap- masterstudium

  Masterprogrammet i idrettsvitenskap er en toårig høyere gradsutdanning, og studier på dette nivået gir en dypere forståelse av den samfunnsvitenskapelige retningen av idrettsvitenskap. Programmet legger spesielt vekt på en forskningsmessig forståelse og tilnærming til idrettsfaglige problemstillinger. Målsettingen er å gi deg et vitenskapelig grunnlag for å arbeide med problemstillinger relatert til idrett og fysisk aktivitet, samt å gi kunnskap og erfaring til å arbeide med relevante vitenskapelige arbeidsmetoder og opparbeide en forståelse for tolkning av forskningsresultater. Masterprogrammet i idrettsvitenskap gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Programmet gir kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget, samt allsidig skolering i idrettsvitenskapelig teori. Gjennom masteroppgaven får du mulighet til å anvende skoleringsbiten i praktisk forskningsarbeid.   Masterprogrammet i idrettsvitenskap er en toårig høyere gradsutdanning, og studier på dette nivået gir en dypere forståelse av den samfunnsvitenskapelige retningen av idrettsvitenskap. Programmet legger spesielt vekt på en forskningsmessig forståelse og tilnærming til idrettsfaglige problemstillinger. Målsettingen er å gi deg et vitenskapelig grunnlag for å arbeide med problemstillinger relatert til idrett og fysisk aktivitet, samt å gi kunnskap og erfaring til å arbeide med relevante vitenskapelige arbeidsmetoder og opparbeide en forståelse for tolkning av ... forskningsresultater. Masterprogrammet i idrettsvitenskap gir en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Programmet gir kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget, samt allsidig skolering i idrettsvitenskapelig teori. Gjennom masteroppgaven får du mulighet til å anvende skoleringsbiten i praktisk forskningsarbeid.   ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 9. Sosiologi- masterstudium

  Sosiologi handler om samfunnet og enkeltmennesket. Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene i samfunnslivet. Den handler om hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan de former de små og store felleskapene de tilhører. Masterprogrammet i sosiologi gir en allsidig skolering i sosiologiske tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Den gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Masterprogrammet gir innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg får du mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema som for eksempel arbeids- og organisasjonssosiologi mediesosiologi familie- og barndomssosiologi ressursforvaltning velferdssosiologi medisinsk sosiologi bygdesosiologi og regionalpolitikk   Sosiologi handler om samfunnet og enkeltmennesket. Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene i samfunnslivet. Den handler om hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan de former de små og store felleskapene de tilhører. Masterprogrammet i sosiologi gir en allsidig skolering i sosiologiske tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Den gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Masterprogrammet gir innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg får du mulighet til å fordype ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 10. Lektorutdanning i samfunnsfag- masterstudium (5-årig)

  Har du lurt på hvordan vi mennesker påvirker hverandre? Eller hvordan politiske institusjoner påvirker hverdagen din? Velger du femårig lektorutdanning i samfunnsfag, får du muligheten til å finne svar på slike spørsmål samtidig som du lærer hvordan du kan formidle nysgjerrigheten og kunnskapen din videre. Lektorutdanning i samfunnsfag er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i sosiologi eller statsvitenskap. Programmet gir deg undervisningskompetanse i to fag, hvor det ene skal være enten statsvitenskap eller sosiologi. Det andre undervisningsfaget velger du fra en rekke anbefalte fag. Masteroppgaven skriver du innen ett av samfunnsfagene sosiologi eller statsvitenskap.   Har du lurt på hvordan vi mennesker påvirker hverandre? Eller hvordan politiske institusjoner påvirker hverdagen din? Velger du femårig lektorutdanning i samfunnsfag, får du muligheten til å finne svar på slike spørsmål samtidig som du lærer hvordan du kan formidle nysgjerrigheten og kunnskapen din videre. Lektorutdanning i samfunnsfag er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og ... mastergradsutdanning i sosiologi eller statsvitenskap. Programmet gir deg undervisningskompetanse i to fag, hvor det ene skal være enten statsvitenskap eller sosiologi. Det andre undervisningsfaget velger du fra en rekke anbefalte fag. Masteroppgaven skriver du innen ett av samfunnsfagene sosiologi eller statsvitenskap.   ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway

Pages