Eures Search

Search results

Search found 27757 items
 1. Applied Scientific Computing

  När man praktiskt arbetar med stora beräkningar ute i industrin används vanligen färdiga programvaror. Dessa är ofta komplicerade och kräver en hel del kunskap för att kunna användas. Den här kursen ger denna kunskap. Innehållet är kraftigt kopplat till olika tillämpningsområden, som strömnings- och strukturmekanik, fysik, kemi och biologi. De moment som ingår är nätgenerering och gränsnitt mot CAD, praktiska aspekter på FEM (finita elementmetoder) och FVM (finita volymmetoder), val av matematisk modell och justering av modellen, visualisering och postprocessing. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas. Exempel på moment är strömningsberäkningar (Computational fluid dynamics) och strukturdynamik (Computational structural dynamics). Programvaror som används i kursen är till exempel Comsol Multiphysics och Fluent. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Business Administration, Strategic Branding, Second Level

  Kursen fokuserar på marknadskommunikation, varumärkesstrategi samt att leda och affärsutveckla genom varumärket. Kursen problematiserar och ger kännedom om teorier, modeller och arbetsmetoder som företag kan utnyttja för att hantera kommunikations- och informationsproblem samt varumärkesfrågor för att skapa kundvärde. Detta kan bl a handla om en marknadsföringskampanj, produktlansering eller varumärkesutvidgning i någon bemärkelse. Dessutom behandlas olika moderna fenomen och det dynamiska gränssnittet mellan företagande, ledarskap, teknik och estetik. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. English HS5

  English HS5 ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Greek and Byzantine Studies: Additional Degree Project

  Kursen är en påbyggnad av det självständiga arbetet för magisterexamen och består av ett självständigt arbete (för masterexamen) i form av en uppsats och baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Introduction to New Testament Greek

  Kursens mål är att du förvärva så mycket kunskaper i nytestamentlig grekiska att du kan börja studera och tolka Nya testamentet och annan tidig kristen grekisk litteratur på grundspråket. Utöver en grundläggande orientering i nytestamentlig grekiska omfattar kursen reflektion över språkstudiets relevans för tolkning och teologi, repetition av allmän språkvetenskap samt studium av tidig kristen grekisk text, bland annat Första Johannesbrevet. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Quantum Computing and Information

  Quantum Computing and Information ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Russian Literature 3

  ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Soil Mechanics and Engineering Geology

  Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter vad gäller jordmaterials hållfasthets- och deformationsegenskaper, beräkningsmetoder för sättning, jordtryck, bärförmåga och släntstabilitet samt metoder för grundläggning av byggnader och anläggningar. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Tourism Operations

  Tourism Operations ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Wind Power Basics

  Kursen ger dig grundförståelse om vindkraft, hur ett vindkraftverk fungerar, kunskap om vindresurser, om tillståndshantering och miljöpåverkan samt hur man gör en ekonomisk kalkyl. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages