Eures Search

Search results

Search found 62400 items
 1. Translation- Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

  Education objectives: To acquire methodological instruments for research and analysis in order to develop learning, critical choice and reflective skills which allow appropriate application of the knowledge acquired to practical situations; To develop plurilinguistic communicative competence by furthering the knowledge of foreign languages, with particular emphasis on one foreign language and on the mother tongue; To acquire theoretical knowledge in the area of Translation Studies; To undertake intensive translation practice into the mother tongue and into a foreign language in specific areas of knowledge, namely technical-scientific translation, literary translation, business translation and translation for the human and social sciences; To develop professional skills and abilities in the field of Translation, whether in specialist companies or free-lance work; To develop the ability to engage in linguistic and cultural mediation of information, ideas, problems and solutions in a wide range of communicative situations; To develop competence in the application of new technologies to Translation. ...

  Provider NameUniversidade Nova de Lisboa

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Lisboa
 2. Computer science

  Mathematics, computer science, safety measures, software, hardware etc.   ...

  Provider NameUniversity of Iceland

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Deutschkurs intensiv B1.2

  Unsere Deutsch-Intensivkurse sind für Sie optimal, wenn Sie schnell und effizient Deutsch lernen möchten. Beim interaktiven und abwechslungsreichen Unterricht trainieren Sie alle Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen). Der Intensivkurs findet in unserer Sprachschule am Westbahnhof in kleinen Gruppen mit 5 bis maximal 10 Teilnehmern statt. Unsere Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen sind natürlich alle Muttersprachler. ...

  Provider NameDeutschothek Sprachschule e.U.

  Category: Learning Opportunities Location: Austria
 4. Einführung in die Buchhaltung- Grundlagen des Rechnungswesens

  Dieses Training hat folgende Inhalte: Aufwände und Erträge -- Einführung in die Buchführung -- Die Buchung -- Kontenabschluss und Nebenbücher -- Die Nebenbücher -- Bezugs- und Versandkosten -- Warenrücksendungen und Rabatte -- Skonti -- Kfz-Betriebskosten -- Privateinlagen und -entnahmen -- Mahnspesen und Verzugszinsen -- Bankgeschäfte und Personalaufwand -- Schlussrechnung -- Prozentrechnung -- Zinsrechnung – Grundlagen -- ...

  Provider NameeHirschAcademy

  Category: Learning Opportunities Location: Austria
 5. Internāta skolotājs, audzinātājs (A)- Pedagogu A programmas- Mācību centrs "Atbalsts sociālajai integrācijai"

  Pēc kursu programmas apguves internāta audzinātāji un skolotāji iegūs prasmes darbā ar īpašo vajadzību, speciālo vajadzību un sociālā riska grupas bērniem internāta apstākļos, iemaņas darbam komandā ar citiem speciālistiem, sapratīs savas kompetences palīdzībai bērnu problēmu gadījumos, iespējas sniegt pirmo palīdzību. Pārvaldīt savu spriedzi un saskarsmes spriedzi ar bērniem internāta apstākļos. Apgūs praktiskas metodes darbam ar bērniem brīvajā laikā un nomoda apstākļos. ...

  Provider NameMācību centrs "Atbalsts sociālajai integrācijai"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi- Pieaugušo neformālā izglītība- Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

  Mērķa auditorija Kursi paredzēti cilvēkiem, kuriem nav svešs metināšanas process, bet ir vēlēšanās apgūt jaunu metināšanas veidu vai papildināt esošās zināšanas un prasmes. Mācību rezultāts Tiek iegūtas MMA metinātājam nepieciešamās kompetences. Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība. ...

  Provider NameJelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču...

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem- Pamatizglītība- Krāslavas Varavīksnes vidusskola

  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - Pamatizglītība - Krāslavas Varavīksnes vidusskola ...

  Provider NameKrāslavas Varavīksnes vidusskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Groundwater and Runoff Modelling

  För att få kunskap om tillgängliga vattenresurser är det viktigt att kunna kvantifiera mängden grund- och ytvatten. Viss del av nederbörd blir grundvatten medan viss del blir ytavrinning. Inom kursen används olika matematiska verktyg för att kvantifiera grundvattnet och ytavrinningen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master"s Programme in Banking and Finance

  Detta masterprogram ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare. Vanliga arbetsplatser är kommersiella banker, centralbanker, kapitalplaceringsföretag och andra internationella finansiella institut. Programmet ger också en bra grund för studenter som vill ägna sig åt forskning och undervisning inom finansiell ekonomi. Undervisningsspråket är engelska. Programmet är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen och Nationalekonomiska institutionen. Vissa kurser ges av avdelningen för matematisk statistik vid Matematiska institutionen. För mer information om ansökan och programöversikt se utbildningens webbsida. Hur du skickar in ditt GMAT/ GRE-resultat: Steg ett: Skicka en kopia av din "score report" till Antagningen i Strömsund. Steg två: Se till att ditt testcenter skickar ditt resultat till korrekt GMAT/ GRE-kod. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Urban and Social Geography

  Kursen introducerar grundläggande begrepp och teorier för att förstå det moderna urbana samhället och dess betydelse för ekonomiska, sociala, kulturella och politiska processer, såväl i ett internationellt som nationellt perspektiv. Det moderna stadssamhällets framväxt behandlas med avseende på dels utvecklingen av funktionellt integrerade ortssystem, dels den enskilda ortens eller stadsregionens geografiska struktur. Tonvikten ligger på det senare temat. Utvecklingen av städernas kulturlandskap uppmärksammas, liksom olika aspekter av staden som livsform, såsom boende- och aktivitetsmönster, segregationsprocesser samt miljö- och planeringsproblem. Vidare ingår praktisk tillämpning av samhällsgeografiska teorier och metoder i form av ett fältarbete. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages