Eures Search

Search results

Search found 27357 items
 1. Applied Geoinformatics for Earth Sciences

  Geografisk informations system (GIS) och satellitburen fjärranalys är viktiga redskap inom många delar av geovetenskap och andra discipliner som arbetar med rumsligt data. Kursen tar upp teori för rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS med fokus på geovetenskapliga tillämpningar. En betydande del av kursen ägnas åt datorbaserade tillämpningar i syfte att ge inblick i vilka möjligheter och begränsningar i användandet av GIS och fjärranalys inom naturgeografi, hydrologi och geologi. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Applied Persian

  Studier under en termin vid en av institutionen godkänd skola i Iran alt. Tadjikistan. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor"s Programme in Film Composition

  For information in english, please visit www.akademinvaland.gu.se/utbildning/film/ ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Building Science

  Kursen behandlar traditionella byggnadsmaterial, byggnadsfysik och färg med den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som utgångspunkt. Kursen är indelad i fem delkurser. Delkurs ett behandlar tekniska, kemiska och fysikaliska aspekter på material, det vill säga grundläggande byggnadsmateriallära. Delkurs två behandlar de traditionella byggnadsmaterialen så som trä, betong och gjutjärn. Här behandlas också de nedbrytningsmekanismer som påverkar de olika materialen. Delkurs tre behandlar byggnadsfysik dvs. fukt, värme, inneklimat, energieffektivisering och förebyggande konservering. Kunskap om fukt och värme är en förutsättning för att långsiktigt kunna bevara våra byggnader. Delkurs fyra behandlar färg och plast. Delkursen har tyngdpunkten i färg som ett traditionellt material för hantverkare och konstnärer men behandlar även plast som komponent i nutida färger och som konstruktionsmaterial med andra material behandlas. Delkurs fem innehåller en fördjupad studie inom byggnadsmaterial, färg eller byggnadsfysik och avslutas med skriftlig och muntlig presentation. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Circuit Theory 2

  Kursen är en fortsättningskurs i växelspänningsnät, dess ingående komponenter och hur de olika komponenterna samspelar och påverkar varandra. Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper i magnetfält och elektriska fält, ferromagnetiska material, kondensatorns, spolens och transformatorns verkliga egenskaper, signaler med olika vågformer och övertoner samt effektbegreppen och effektmätning på olika växelspänningstyper.Kursen går sedan igenom 3-fassystemet och olika aspekter av detta såsom osymmetriska laster, faskompensering, symmetriska komponenter samt transienta förlopp. Vidare ges kunskap i att använda simulerings- och beräkningsverktyg för att kunna analysera 3-fassystem och dess egenskaper.Kursen omfattar en teoridel om 4,5 hp (Theoretical work, 4,5 ECTS) och en laborationsdel om 3 hp (Laboratory work, 3 ECTS). ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Circuit Theory 2

  Kursen är en fortsättningskurs i växelspänningsnät, dess ingående komponenter och hur de olika komponenterna samspelar och påverkar varandra. Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper i magnetfält och elektriska fält, ferromagnetiska material, kondensatorns, spolens och transformatorns verkliga egenskaper, signaler med olika vågformer och övertoner samt effektbegreppen och effektmätning på olika växelspänningstyper.Kursen går sedan igenom 3-fassystemet och olika aspekter av detta såsom osymmetriska laster, faskompensering, symmetriska komponenter samt transienta förlopp. Vidare ges kunskap i att använda simulerings- och beräkningsverktyg för att kunna analysera 3-fassystem och dess egenskaper.Kursen omfattar en teoridel om 4,5 hp (Theoretical work, 4,5 ECTS) och en laborationsdel om 3 hp (Laboratory work, 3 ECTS). ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Computational Astrophysics

  The course consists of: Introduction to computational astrophysics. The N-body problem. Numerical algorithms and numerical solution of partial differential equations in astrophysics. Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) and simulation of planetary collisions using SPH. Practical exercises in the form of project work constitute an integrated part of the teaching and examination. ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Concurrent Programming

  Concurrent programming plays a vital role in systems where many events appear to occur simultaneously. Example systems where concurrency plays a crucial role are operating systems, real-time systems, responsive user interfaces, programming multi-core computers and multi-processor scientific computing to name a few. This course aims to provide an introduction to the problems common to these areas. After the course, you should be able to apply practical knowledge of the programming constructs and techniques offered by modern concurrent programming languages. This includes the ability to identify synchronization problems, design and argue for the correctness, clarity, and efficiency of solutions, as well as implement such solutions in expressive programming languages. ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Econometrics II, D17

  I kursen studeras allmänna resultat för minsta-kvadrat, generaliserad moment metod och maximum likelihood estimatorer. Modellklasser inriktade mot både makro- och mikroekonomiska frågeställningar behandlas. Modellspecifikation, estimation, utvärdering och användning är centrala för såväl tidsserie- som tvärsnittsbaserade modellansatser och de behandlas i detalj för några av de viktigare modellerna. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Economics A100:1

  Kursen utgörs av de två första momenten av kursen Nationalekonomi A100. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages