Eures Search

Search results

Search found 74207 items
 1. Fotografija (Photography)

  Dopolni ...

  Provider NameVisoka šola za storitve v Ljubljani (Higher School of Applied Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Kozmetika (Cosmetics)

  Dopolni ...

  Provider NameVisoka šola za storitve v Ljubljani (Higher School of Applied Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Poslovanje (Business Management)

  Dopolni ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (DOBA Faculty of Applied Business and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Alternativno reševanje sporov (Alternative dispute resolution)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinaren študijski program ponuja v slovenskem prostoru diplomantom različnih strok možnost, da bodo lahko svoje že pridobljeno znanje še dodatno nadgradili v okviru novega teoretično-praktičnega študijskega programa, ki se nanaša na celovit spekter znanj s področja reševanja konfliktov, sporov, predvsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov. Prav tako pa je študijski program namenjen tudi vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in v njem prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno, saj so namreč konflikti v našem življenju nekaj vsakdanjega in neizogibnega. V tem programu se boste naučili, kako lahko uporabimo konflikt, da osebne in tudi poslovne odnose nadgradimo. Študij pomeni odpiranje možnosti, kako lahko strankam omogočiti, da same najdejo tisto rešitev spora, ki je za njih najboljša. Cilj študijskega programa je bodoče strokovnjake iz področja alternativnega reševanja sporov opremiti s široko paleto znanj iz področja psihologije, sociologije, kulturologije, ekonomije, prava, antropologije, gospodarstva, politologije, socialnega dela, zgodovine in etike, ki jih je mogoče med seboj tudi smiselno integrirati. Temeljni namen podiplomskega študija je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh področjih, ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še posebej pa na evropskem in mednarodnem področju. ...

  Provider NameEvropska pravna fakulteta (European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Dediščina Evrope in Sredozemlja (European and Mediterranean Heritage)

  Dopolni ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (University of Primorska, Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Digitalne umetnosti in prakse (Digital Arts and Practices)

  Dopolni ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost (School of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Dizajn inženiring (Design Engineering)

  Dopolni ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (University of Ljubljana,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Filozofija (Philosophy)

  Dopolni ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (University of Primorska, Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Inženiring in vozila (Engineering and Vehicles)

  Dopolni ...

  Provider NameFakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Italijanistika (Italian Studies)

  Dopolni ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (University of Primorska, Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages