Exchange of experience and comparative analysis for Integrated Coastal Zone Management

OURCOAST kotisivu       

Tervetuloa OURCOASTin verkkosivuille
Euroopan portaali ICZM:ään

Rannikko- ja merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelua (ICZM) pyritään toteuttamaan laajalti Euroopassa. Jos muiden maiden kokemukset olisivat saatavilla nykyistä helpommin, niistä voitaisiin oppia paljon. OURCOAST –hanke pyrkii näillä verkkosivuilla tuomaan esiin eri maiden kokemuksia yhdennetystä suunnittelusta, jakamaan sitä koskevaa tietoa ja esittelemään sen yhteydessä sovellettuja työkaluja sekä sitä, miksi näitä on kehitetty ja miten niitä on sovellettu käytäntöön.

Tätä arvokasta tietoa on saatavilla ICZM tietokannasta tältä verkkosivulta. Tieto on esitetty yhteenvetoina, joissa kuvataan käsiteltävä tapaus ja yhdennetyn suunnittelun periaatteet ja apuvälineet.

Tämä laaja yhteinen tietopohja helpottaa jatkossa yhdennetyn rannikkosuunnittelun hyvien käytäntöjen soveltamista ja ohjaa päätöksentekoa kohti yhdennetyä ja kestävää rannikkosuunnittelua.

Lue lisää ...

ICZM environment