Exchange of experience and comparative analysis for Integrated Coastal Zone Management

OURCOAST sākumlapa       

Laipni lūdzam OURCOAST
Eiropas IPZP (ICZM) portāls

Visā Eiropā vērojami centieni īstenot integrēto piekrastes zonas pārvaldību (IPZP), un daudz varētu mācīties no citu pieredzes, ja tā būtu vieglāk pieejama.

Šīs OURCOAST mājas lapas mērķis ir šo pieredzi, zināšanas un radītos instrumentus darīt zināmus, parādot, kādam nolūkam un kā tie tikuši izmantoti praksē.

Šī vērtīgā informācija ir pieejama mājas lapā atrodamajā IPZP datubāzē, kur kopsavilkumu veidā aprakstītas problēmsituācijas, kurās tikuši izmantoti IPZP principi un instrumenti.

Šis portāls kā visaptverošs pieredzes nodošanas instruments veicinās labās prakses ieviešanu piekrastes pārvaldībā un sniegs atbalstu integrētu un ilgtspējīgu pieeju izvēlei lēmumu pieņemšanas procesos.

Read more ...

ICZM environment