Exchange of experience and comparative analysis for Integrated Coastal Zone Management

Strona główna OURCOAST       

Witamy na stronie OURCOAST
europejskim portalu Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP)

W całej Europie podejmowanych jest coraz więcej wysiłków na rzecz wdrażania zasad ZZOP. Jeśli stworzone zostaną warunki do łatwego dostępu do tych przykładów, można będzie skorzystać z ich doświadczeń. Na łamach niniejszego portalu OURCOAST zamierzamy przedstawić przykłady tych doświadczeń, opisać wykorzystane narzędzia, jak również wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób zostały one użyte.

Te cenne informacje dostępne są na naszej stronie jako baza danych przykładów, które w formie streszczeń opisują przypadki zastosowania zasad i narzędzi ZZOP.

Nasza baza danych, jako wszechstronne narzędzie zachęci do stosowania najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania obszarami przybrzeżnymi i wsparcia procesu decyzyjnego, aby stosowane sposoby rozwiązań stały się bardziej zintegrowane i zrównoważone.

Czytaj dalej ...

ICZM environment