Navigācijas ceļš

Īstenosim ES piekrastes un salu tūrisma potenciālu - 20/02/2014

Skats Mikonas salā ar vējdzirnavām un kruīza kuģi ostā © Shutterstock

Jaunās stratēģijas mērķis ir risināt problēmas, ar ko saskaras Eiropas tūrisma nozare, atbalstīt nozares attīstību un uzlabot tās konkurētspēju.

Eiropa ir pasaulē iecienītākais tūrisma galamērķis. 2012. gadā Eiropu ir apmeklējuši 534 miljoni tūristi no citiem pasaules reģioniem (52 % tūristu visā pasaulē). Tūrisma nozares ieņēmumi šajā pašā gadā bija 356 miljardi eiro.

Piekrastes un jūras tūrisms ietver gan atpūtu pludmalē (piemēram, sauļošanās, peldēšana un sērfošana) un jūrā (piemēram, izbraukumi ar kuģiem, burāšana un jūras sporta veidi), gan pakalpojumus, ko piedāvā krastā, tādus kā viesnīcas, aprīkojuma ražošana un čarterpārvadājumi.

Piejūras tūrisma nozare nodarbina gandrīz 3,2 miljonus cilvēku un ir ne tikai lielākā tūrisma apakšnozare, bet arī daudzu Eiropas piekrastes reģionu un salu ekonomikas pamats. Tomēr trūkst nepieciešamā finansējuma, sadarbības un prasmju, tāpēc nozares potenciāls vēl joprojām nav īstenots.

Eiropas Komisija savā jūras nozaru izaugsmes stratēģijā uzsvēra, ka piekrastes un jūras tūrisms ir nozare ar lielu izaugsmes un nodarbinātības potenciālu, un ieskicēja darbības, lai palīdzētu reģioniem izvērst savu potenciālu, tajā pašā laikā nodrošinot ilgtspējīgu attīstību ilgtermiņā.

Ierosinātie pasākumi ir šādi:

  • ciešāka sadarbība un partnerības starp visām ieinteresētajām personām ES (ostas, kruīzu pakalpojumu sniedzēji, iestādes utt.);
  • lielāks atbalsts MVU, piedāvājot, piemēram, elektronisku finansējuma rokasgrāmatu, reklāmas kampaņas, vadības shēmas;
  • atbalsts ekotūrismam un pētījumiem par inovatīvām tūrisma stratēģijām, kuru mērķis ir salu un jūras nozaru attīstība.

ES cer, ka stratēģija papildinās līdzšinējās iniciatīvas, ko izstrādājušas dalībvalstis, reģioni un citas ieinteresētās personas. Tā arī vēlas piekrastes tūrisma jautājumus iekļaut esošajās programmās un politikā.

Nozares vadošās personas un citas ieinteresētās personas tiks aicinātas izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kā arī jaunus un novatoriskus produktus, lai sekmētu nozares izaugsmes potenciālu un mazinātu ar tūrismu saistīto darbību ietekmi uz vidi.

Turpmākie pasākumi

Konference, ko ES Padomes prezidentvalsts Grieķija rīko DeutschελληνικάEnglishfrançais 10. martā Atēnās, pulcinās vadošās tūrisma nozares personas, lai apspriestu stratēģiju. Konkrētus pasākumus veiks turpmākajos mēnešos.

Paziņojums presei — Komisijas stratēģija piekrastes un jūras tūrisma veicināšanai

Jautājumi un atbildes — piekrastes un jūras tūrisma veicināšana Deutschελληνικάfrançaisitaliano

Piekrastes un jūras tūrisms

ES tūrisma politika

Pievilcīgā Eiropa: vērienīgi plāni par labu tūrisma nozarei

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites