Cosán nascleanúna

Poitéinseal thurasóireachta chósta agus oileán an AE a shaothrú - 20/02/2014

Radharc ar Mykonos, muileann agus seanchaladh, long chúrsála sa chúlra © Shutterstock

Is é is aidhm don straitéis nua aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh thionscal turasóireachta na hEorpa (a bhfuil borradh faoi) agus cuidiú leis forbairt agus a chumas iomaíochta a fheabhsú.

Is í an Eoraip an ceann scríbe turasóireachta is mó ar domhan. Tháinig 534 milliún turasóir ar cuairt - 52% den líon domhanda - in 2012 agus b'fhiú sin agus ioncam €356 billiún.

Cuid den turasóireacht mhuirí agus chósta is ea gníomhaíochtaí trá (e.g. bolg le grian, snámh agus surfáil) agus gníomhaíochtaí uisce (e.g. cúrsáil, seoltóireacht agus spóirt mhara) agus seirbhísí ar talamh ar nós óstán, monaróirí trealaimh agus gnólachtaí cairtfhostúcháin.

Ní amháin gurb í an turasóireacht cois farraige an fho-earnáil turasóireachta is mó, agus beagnach 3.2 milliún daoine fostaithe inti, ach is í is cnámh droma eacnamaíoch do chuid mhór réigiún cósta agus oileán san Eoraip í freisin. Dá ainneoin sin, de dheasca easpa maoiniúcháin, comhair agus scileanna, níor baineadh amach poitéinseal iomlán na hearnála fós.

Ina Straitéis maidir le Fás Gorm, leag an AE béim ar an bpoitéinseal mór fáis agus post atá sa turasóireacht chósta agus mhuirí agus rinne sé achoimre ar bhearta a chuideodh le réigiúin chósta a bpoitéinseal a bhaint amach, agus a chinnteodh go mbeadh forbairt fadtéarma inbhuanaithe.

Ar na bearta sin tá:

  • comhar agus comhpháirtíochtaí níos dlúithe ar fud an AE idir na páirtithe leasmhara uile (calaidh, tionscnóirí cúrsála, údaráis...)
  • níos mó tacaíochta do FBManna, mar shampla: treoir ar líne faoi mhaoiniú, feachtais chur chun cinn, scéimeanna bainistíochta
  • eiceathurasóireacht agus taighde ar straitéisí nuálaíocha turasóireachta d'oileáin agus d'fhorbairt muiríní a chur chun cinn.

Tá súil ag an AE go gcomhlánóidh an straitéis tionscnaimh atá ann cheana a cheap na Ballstáit, na réigiúin agus páirtithe leasmhara nach iad. Tá súil aige freisin go dtabharfar ceisteanna a bhaineann leis an dturasóireacht cois farraige isteach sna cláir agus sna beartais atá ann cheana.

Iarrfar ar cheannairí tionscail agus páirtithe leasmhara eile múnlaí gnó nua agus tairgí nua nuálaíocha a cheapadh le borradh a chur faoi phoitéinseal fáis na hearnála agus le srian a chur leis an tionchar atá ag gníomhaíochtaí a bhaineann le turasóireacht ar an gcomhshaol.

Na chéad chéimeanna eile

I dtionól a eagrófar i gcomhar le huachtaránacht na Gréige DeutschελληνικάEnglishfrançais ar an 10 Márta san Aithin, tiocfaidh príomhghníomhairí uile an tionscail turasóireachta le chéile chun an straitéis a phlé. Cuirfear bearta nithiúla chun feidhme ar a bhonn sin sna míonna amach romhainn.

Preaseisiúint - Straitéis ón gCoimisiún le haghaidh turasóireacht chósta agus mhuirí a chur chun cinn

C&F - Turasóireacht chósta agus mhuirí a chur chun cinn Deutschελληνικάfrançaisitaliano

Turasóireacht chósta agus mhuirí

Beartas turasóireachta an AE

Tarraingteacht na hEorpa: Mórphleananna do thionscal na turasóireachta

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links