Navigatsioonitee

ELi rannikualade ja saarte turismipotentsiaali ärakasutamine - 20/02/2014

Vaade Mýkonosele tuuleveski, vana sadama ja kruiisilaevaga © Shutterstock

Uue strateegia eesmärk on aidata lahendada ELi kasvava turismimajanduse ees seisvaid probleeme, toetada sektori arengut ja suurendada selle konkurentsivõimet.

Euroopa on maailma soosituim turismisihtkoht. 2012. aastal saabus Euroopasse 534 miljonit turisti, mis moodustas 52% kogu rahvusvahelisest turismist. Sellest saadav tulu oli 356 miljardit eurot.

Ranniku- ja mereturism hõlmab nii rannategevusi (nt päevitamine, ujumine, surfamine), veega seotud tegevusi (nt kruiisid, purje- ja muu meresport) kui ka maismaateenuseid, nagu hotellid, varustuse tootmine ja tšarterteenused.

Kõnealuses sektoris töötab ligikaudu 3,2 miljonit inimest ning see ei ole mitte üksnes turisminduse suurim alamvaldkond, vaid ka paljude Euroopa rannikupiirkondade ja saarte majanduse selgroog. Puuduliku rahastamise ja vähese koostöö ning ebapiisavate oskuste tõttu ei ole aga sektori täielikku potentsiaali veel ära kasutatud.

EL rõhutas ranniku- ja mereturismi suurt potentsiaali majanduskasvu edendaja ja töökohtade loojana ka oma sinise majanduskasvu strateegias ning on esitanud meetmed, mille eesmärk on aidata rannikupiirkondadel seda potentsiaali ära kasutada, tagades samas pikaajalise arengu jätkusuutlikkuse.

Nimetatud meetmed hõlmavad järgmist:

  • tihedam koostöö ja partnerlused kõigi sidusrühmade (sadamad, kruiisiettevõtjad, ametiasutused jne) vahel kogu ELis;
  • suurem toetus VKEdele, sealhulgas veebipõhine rahastamisjuhend, reklaamikampaaniad ja juhtimiskavad;
  • ökoturismi edendamine ja teadusuuringute toetamine, et töötada välja innovatiivseid turismistrateegiaid saarepiirkondade ning sadamaarenduse jaoks.

Strateegiaga loodetakse täiendada olemasolevaid liikmesriikide, piirkondade ja muude sidusrühmade algatusi ning integreerida rannikuturismiga seotud teemad olemasolevatesse programmidesse ja poliitikavaldkondadesse.

Turismiettevõtjaid ja muid sidusrühmi kutsutakse üles töötama välja uusi ärimudeleid ning uuenduslikke tooteid, et edendada sektori kasvupotentsiaali ja vähendada turismiga seotud keskkonnamõju.

Järgmised sammud

Strateegia tuleb arutlusele 10. märtsil Ateenas toimuval konverentsil, kus kohtuvad kõik peamised turismivaldkonna osapooled. Konverents korraldatakse koos eesistujariigi Kreekaga DeutschελληνικάEnglishfrançais. Konkreetsete meetmete rakendamine algab lähikuudel.

Pressiteade – Komisjon esitleb uut Euroopa ranniku- ja mereturismi strateegiat

Küsimused ja vastused – Ranniku- ja mereturismi edendamine Deutschελληνικάfrançaisitaliano

Ranniku- ja mereturism

ELi turismipoliitika

Euroopa kui magnet: turismitööstuse suured plaanid

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad