Διαδρομή πλοήγησης

Αξιοποιώντας το δυναμικό του παράκτιου και νησιωτικού τουρισμού - 20/02/2014

Όψη της Μυκόνου, ανεμόμυλος και το παλιό λιμάνι με κρουαζιερόπλοιο © Shutterstock

Η στρατηγική στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στην Ευρώπη, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητά του.

Η Ευρώπη αποτελεί τον υπ’ αριθμόν 1 τουριστικό προορισμό, με 534 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών - που αντιστοιχούν στο 52 % των αφίξεων παγκοσμίως - και έσοδα ύψους 356 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2012.

Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες «παραλίας» (π.χ. ηλιοθεραπεία, κολύμβηση και σέρφινγκ) και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κρουαζιέρες, σκάφη αναψυχής και θαλάσσια αθλήματα) όσο και χερσαίες υπηρεσίες, όπως ξενοδοχεία, κατασκευαστές εξοπλισμού και επιχειρήσεις ναυλώσεων.

Ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, που απασχολεί σχεδόν 3,2 εκατομμύρια άτομα, δεν είναι μόνον ο μεγαλύτερος κλάδος του τουρισμού, αλλά και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας πολλών παράκτιων περιοχών και νησιών της Ευρώπης. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, συνεργασίας και δεξιοτήτων, το δυναμικό αυτού του κλάδου δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί.

Στη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη η ΕΕ προβάλλει τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης που έχει ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός και προτείνει δράσεις που θα βοηθήσουν τις παράκτιες περιοχές να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν:

  • στενότερη συνεργασία και συμπράξεις μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων (λιμένες, διοργανωτές κρουαζιερών, αρχές…) σε επίπεδο ΕΕ
  • μεγαλύτερη στήριξη για τις ΜΜΕ: διαδικτυακός οδηγός χρηματοδοτήσεων, ενημερωτικές εκστρατείες και συστήματα διαχείρισης
  • προώθηση του οικοτουρισμού και της έρευνας στο πλαίσιο καινοτόμων τουριστικών στρατηγικών για την ανάπτυξη των νησιών και λιμένων αναψυχής.

Η ΕΕ ευελπιστεί ότι η στρατηγική αυτή θα συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη μέλη, περιφέρειες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιθυμεί, επίσης, την ενσωμάτωση θεμάτων σχετικών με τον θαλάσσιο τουρισμό σε προγράμματα και πολιτικές που ήδη υλοποιούνται.

Βασικοί φορείς του τουρισμού και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και νέα και καινοτόμα προϊόντα, με στόχο την τόνωση του αναπτυξιακού δυναμικού του τομέα και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Επόμενα βήματα

Όλοι οι σημαντικοί παράγοντες του τουριστικού κλάδου θα συμμετάσχουν σε συνέδριο που διοργανώνεται από κοινού με την Ελληνική Προεδρία στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου για να συζητήσουν τη νέα αυτή στρατηγική. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων θα ξεκινήσει τους προσεχείς μήνες.

Δελτίο Τύπου - στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

Ερωτήσεις και απαντήσεις: προώθηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός

Τουριστική πολιτική της ΕΕ

Φιλόδοξο σχέδιο: για να γίνει η Ευρώπη πόλος έλξης τουριστών

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι