Cesta

Využít potenciál, který se skrývá v oblasti pobřežního a ostrovního cestovního ruchu - 20/02/2014

Pohled na egejský ostrov Mykonos, s větrným mlýnem a starým přístavem, kde kotví výletní loď © Shutterstock

Nová strategie se zaměřuje na odstranění problémů, jimž čelí evropské odvětví cestovního ruchu. Chce podnítit jeho další rozvoj a zvýšit jeho konkurenceschopnost.

Evropa je v celosvětovém měřítku turistickou destinací číslo 1. V roce 2012 přivítala 534 milionů turistů (52 % příchozích turistů na celém světě) a její příjem z cestovního ruchu dosáhl 356 miliard eur.

Přímořským a námořním cestovním ruchem se rozumí jak aktivity na pláži (opalování, koupání, surfování atp.) a aktivity zcela probíhající na moři (lodní zájezdy, jachting a další námořní sporty), tak také aktivity na souši, jako hotelové a charterové podnikání, výroba vybavení atd.

Odvětví zaměstnává téměř 3,2 milionu lidí. Přímořský cestovní ruch není jen největším pododvětvím cestovního ruchu, ale je na něm také postavena ekonomika mnoha pobřežních regionů a ostrovů v Evropě. Jeho potenciál však stále není plně využit. Příčinou je nedostatek finančních prostředků a kvalifikovaných sil a nedostatečná spolupráce.

EU zdůraznila potenciál přímořského a námořního cestovního ruchu pro hospodářský růst a zaměstnanost ve strategii modrého růstu a stanovila opatření, která by měla daným regionům pomoci rozvinout svůj potenciál a přitom neohrozit jeho dlouhodobou udržitelnost.

K navrhovaným opatřením patří:

  • intenzivnější spolupráce a partnerství různých zainteresovaných subjektů v EU (přístavy, operátoři lodních zájezdů, příslušné orgány atd.)
  • větší podpora malým a středním podnikům, např. online pokyny ohledně financování, propagační kampaně a systémy řízení
  • zahrnutí ekologického cestovního ruchu a výzkumu do inovativních strategií cestovního ruchu na ostrovech a rozvoje jachetních přístavů

Evropská unie věří, že strategie doplní stávající iniciativy, které realizují členské státy, regiony a ostatní zainteresované subjekty. Chce rovněž, aby byl přímořský cestovní ruch začleněn do stávajících programů a politik.

Vedoucí představitelé daného odvětví a další zúčastněné strany budou vyzváni, aby vytvořili nové obchodních modely, nové inovativní produkty, znásobili růstový potenciál sektoru a snížili environmentální dopad činností souvisejících s cestovním ruchem.

Další kroky

Ve spolupráci s řeckým předsednictvím bude 10. března v Aténách uspořádána konference DeutschελληνικάEnglishfrançais, na níž se sejdou všichni klíčoví aktéři daného odvětví a strategii projednají. Konkrétní opatření se budou realizovat v následujících měsících.

Tisková zpráva – strategie Komise na podporu pobřežního a námořního cestovního ruchu

Otázky a odpovědi – Podpora přímořského a námořního cestovního ruchu Deutschελληνικάfrançaisitaliano

Přímořský a námořní cestovní ruch

Politika cestovního ruchu

Velké plány EU pro oblast cestovního ruchu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy