Navigačný riadok

Železničná doprava – viac konkurencie, lepšie služby - 30/01/2013

Dva vysokorýchlostné vlaky © EÚ

Nové návrhy majú otvoriť železnice konkurencii, zvýšiť investície a ponúknuť cestujúcim väčší výber kvalitnejších služieb.

Európska komisia navrhuje opatrenia pdf - 91 KB [91 KB] , ktoré majú otvoriť vnútroštátne železničné siete väčšej konkurencii. Cieľom návrhu je podporiť investície do tohto sektora a ponúknuť cestujúcim lepšie služby.

Železnice sú efektívnym spôsobom dopravy, ktorý prispieva k obmedzeniu dopravných zápch, zníženiu našej energetickej závislosti a k poklesu emisií oxidu uhličitého.

Železničnú dopravu však využíva v Európe príliš málo ľudí. Takisto chýbajú investície potrebné na modernizáciu a rozšírenie existujúcich železničných sietí. Balík opatrení EÚ je súčasťou stratégie English (en) zameranej na zvrátenie tohto trendu.

Zníženie byrokracie a nákladov

EÚ navrhuje, aby sa schvaľovanie železničných koľajových vozidiel a certifikácia železničných podnikov presunula z vnútroštátnych orgánov na Európsku železničnú agentúru English .

Týmto opatrením by sa nielen urýchlil proces schvaľovania a stimuloval vstup nových subjektov na trh, ale železničné podniky by do roku 2025 ušetrili približne 500 miliónov EUR.

Lepšia kvalita a väčší výber

Navrhované pravidlá by otvorili všetky vnútroštátne siete osobnej železničnej dopravy konkurenčným podnikom, ktoré by sa mohli uchádzať o zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme.

V kombinácii s ďalšími reformami by mali tieto návrhy viesť k rozšíreniu železničnej siete v EÚ. V spojení so štrukturálnymi reformami by návrhy podľa odhadov Komisie mohli občanom a prevádzkovateľom priniesť do roku 2035 finančné výhody vo výške viac než 40 miliárd EUR.

V súčasnosti sa siete, ktoré sú vo vlastníctve štátu, podieľajú na európskej osobnej železničnej doprave viac ako 90 %. Len Švédsko a Spojené kráľovstvo v plnej miere liberalizovali osobnú železničnú dopravu. Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika a Holandsko ju liberalizovali čiastočne.

Vyššia efektivita

V dôsledku nových pravidiel by boli prevádzkovatelia tratí nezávislí od prevádzkovateľov vlakov. Návrhy by odstránili potenciálne konflikty záujmov a prevádzkovateľom by poskytli nediskriminačný traťový prístup ku všetkým železničným sieťam.

Ochrana pracovníkov

Návrhy by mali priniesť nové a lepšie pracovné miesta, tak ako sa to stalo v krajinách EÚ s otvorenou, liberalizovanou železničnou sieťou.

Podľa navrhovaných pravidiel by členské štáty mohli od nových dodávateľov požadovať zachovanie súčasných pracovných miest.

Ďalšie kroky

Návrhmi Komisie sa teraz bude zaoberať Európsky parlament a Rada EÚ.

Viac o dopravnej politike EÚ v sektore železničnej dopravy English

Viac o doprave English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy