Naršymo kelias

Kelionės geležinkeliais – daugiau konkurencijos ir geresnės paslaugos - 30/01/2013

Du greitaeigiai traukiniai © ES

Nauji pasiūlymai atverti nacionalinius geležinkelių tinklus konkurencijai, didinti investicijas ir keleiviams suteikti daugiau galimybių rinktis bei geresnes paslaugas.

Europos Komisija siūlo priemones pdf - 91 KB [91 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) atverti nacionalinius geležinkelių tinklus didesnei konkurencijai. Pasiūlymų tikslas – skatinti investicijas ir teikti keleiviams geresnes paslaugas.

Geležinkeliai – ne tik saugi ir veiksminga transporto rūšis, dėl kurios mažėja spūsčių keliuose. Dėl jų didėja ES energetinis saugumas, o į aplinką išmetama mažiau anglies dioksido.

Tačiau geležinkelių transportu Europoje keliauja mažiau žmonių ir labai stinga investicijų į tinklo modernizavimą ir plėtrą. ES geležinkelio dokumentų rinkinys yra jos strategijos English (en) įveikti šį nuosmukį dalis.

Biurokratizmo ir sąnaudų mažinimas

Priėmus pasiūlymus nacionalinėms vyriausybėms tenkanti atsakomybė už transporto priemonių leidimų ir paslaugų teikėjų saugos sertifikatų išdavimą būtų perduota Europos geležinkelių agentūrai English .

Dėl to jie būtų patvirtinami sparčiau, iki 2025 m. geležinkelių įmonių sąnaudos sumažėtų apie 500 mln. eurų ir į rinką patekti būtų skatinami nauji paslaugų teikėjai.

Geresnė kokybė ir daugiau galimybių rinktis

Siūlomomis taisyklėmis visi nacionaliniai keleivių vežimo geležinkeliais tinklai būtų atverti konkurencijai – įskaitant valstybei priklausančių tinklų valdymo konkursus.

Įgyvendinus šiuos pasiūlymus ir įvykdžius kitas reformas būtų nutiesta daugiau geležinkelių kelių ir plečiamas ES geležinkelių tinklas. Iki 2035 m. keleivių ir paslaugų teikėjų gaunama nauda sudarytų 40 mlrd. eurų.

Šiuo metu valstybei priklausančiais tinklais vykdoma per 90 % kelionių ES geležinkeliais. Tik Švedijos ir Jungtinės Karalystės rinkos visiškai atvertos. Vokietija, Austrija, Italija, Čekija ir Nyderlandai savąsias atvėrė iš dalies.

Veiksmingumo didinimas

Dėl naujųjų taisyklių nepriklausomi kelynų valdytojai įgytų veiklos ir finansinį savarankiškumą nuo traukinius eksploatuojančių paslaugų teikėjų. Pasiūlymais būtų pašalinta interesų konfliktų galimybė, o įmonėms būtų suteikta prieiga prie visų geležinkelių tinklų nieko nediskriminuojant.

Darbuotojų apsauga

Pasiūlymais būtų sukurta naujų ir geresnių darbo vietų – kaip tose ES šalyse, kuriose geležinkelių tinklai jau atviri ir konkurencingi.

Pagal ES taisykles vyriausybėms būtų leista reikalauti, kad naujieji rangovai, kuriems perduodamos viešojo paslaugų pirkimo sutartys, įdarbintų jau dirbančius geležinkelių darbuotojus.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymai bus teikiami svarstyti Europos Parlamentui ir ES šalių vyriausybėms.

Daugiau apie ES geležinkelių transporto politiką English

Daugiau apie transportą English (en)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos