Cosán nascleanúna

Taisteal d'iarnród: breis iomaíochta, seirbhísí níos fearr - 30/01/2013

Dhá thraein ardluais © EU

Moltaí nua maidir le gréasáin iarnróid náisiúnta a oscailt d'iomaíocht, infheistíocht iontu a mhéadú agus breis rogha agus seirbhísí níos fearr a thabhairt do thaistealaithe.

bearta pdf - 91 KB [91 KB] á moladh ag an gCoimisiún Eorpach chun gréasáin iarnróid náisiúnta a oscailt do bhreis iomaíochta. Tá sé mar aidhm ag na moltaí infheistíocht a mhéadú agus seirbhísí níos fearr a thabhairt do thaistealaithe.

Ní hamháin go gcuireann an t-iarnród modh iompair ar fáil atá sábháilte, éifeachtúil agus a laghdaíonn plódú tráchta ar na bóithre; ina theannta sin méadaíonn sé slándáil fuinnimh an AE agus laghdaíonn sé ár lorg carbóin.

Mar sin féin, tá laghdú tagtha ar líon na ndaoine a úsáideann traenacha san Eoraip, agus tá géarghá le hinfheistíocht chun an gréasán a nuachóiriú agus a mhéadú. Tá pacáiste iarnróid an AE mar chuid dá straitéis English (en) chun an meath sin a thiontú thart.

Rómhaorlathas agus costais a laghdú

De réir na moltaí, d'aistreofaí ó na rialtais náisiúnta chuig an nGníomhaireacht Iarnróid Eorpach English an cúram údaruithe feithiclí agus deimhnithe sábháilteachta oibreoirí a eisiúint.

Chuirfeadh sé sin luas faoi phróiseas an fhormheasta; laghdófaí na costais ar oibreoirí tuairim is €500 milliún faoi 2025; agus mheallfaí oibreoirí nua isteach sa mhargadh.

Cáilíocht níos fearr agus breis rogha a sholáthar

Faoi na rialacha atá beartaithe dhéanfaí gach gréasán náisiúnta do phaisinéirí a oscailt d'iomaíocht – do thairiscintí ar bhainistiú gréasán atá faoi úinéireacht phoiblí san áireamh.

I gcomhar le hathchóirithe eile, d'fhágfadh na moltaí go leagfaí tuilleadh ráillí chun gréasán iarnróid an AE a mhéadú. Bheadh luach €40 billiún ar na buntáistí do thaistealaithe agus d'oibreoirí faoi 2035.

Faoi láthair, is ar ghréasáin atá faoi úinéireacht phoiblí a dhéantar breis is 90% de na turasanna traenach san AE. Is sa tSualainn agus sa Ríocht Aontaithe amháin atá na margaí go hiomlán oscailte. Tá na margaí oscailte i bpáirt sa Ghearmáin, san Ostair, i bPoblacht na Seice agus san Ísiltír.

Éifeachtúlacht a fheabhsú

A bhuí leis na rialacha nua bheadh neamhspleáchas oibríochtúil agus airgeadais ag bainisteoirí iarnróid ó oibreoirí traenacha. Chuirfeadh na moltaí cosc ar choinbhleachtaí leasa a theacht chun cinn agus bheadh oibreoirí in ann dul isteach i ngach gréasán iarnróid gan bhac.

An lucht oibre a chosaint

Ba cheart go mbeadh poist nua agus poist ní b'fhearr ar fáil de bharr na moltaí - rud a tharla sna tíortha san AE ina bhfuil na gréasáin iarnróid oscailte agus iomaíoch.

Faoi rialacha an AE, bheadh rialtais in ann ceangal a chur ar chonraitheoirí daoine atá ag obair ar an iarnród cheana a fhostú tráth a d'aistreofaí conarthaí seirbhíse poiblí chucu.

Na chéad chéimeanna eile

Cuirfear na tograí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus rialtais an AE.

Tuilleadh faoi bheartas iompair iarnróid an AE English

Tuilleadh faoi iompar English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links