Navigointipolku

Lisää kilpailua ja parempaa palvelua rautateille - 30/01/2013

Kaksi suurnopeusjunaa © EU

EU:n uuden rautatiepaketin tarkoituksena on avata kansalliset raideliikennepalvelut kilpailulle, lisätä investointeja sekä parantaa matkustajien valinnanvaraa ja palvelun laatua.

Euroopan komissio ehdottaa toimenpidepakettia pdf - 91 KB [91 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , jolla EU-maiden raideliikennettä halutaan avata kilpailulle. Tavoitteena on lisätä investointeja ja parantaa palvelun laatua.

Juna on turvallinen ja tehokas matkustusmuoto. Junan käyttö vähentää ruuhkia tieliikenteessä, parantaa EU:n energiavarmuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Junaa käyttää kuitenkin nykyään entistä harvempi matkustaja Euroopassa, eikä rataverkoston uudenaikaistamiseen ja laajentamiseen investoida riittävästi. EU:n rautatiepaketti on osa strategiaa English (en) , jolla pyritään kääntämään taantunut ala uuteen nousuun.

Byrokratiaa ja kustannuksia leikattava

Uuden ehdotuksen mukaan vastuu kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupien ja toiminnanharjoittajien turvallisuustodistusten antamisesta siirtyisi EU-mailta Euroopan rautatievirastolle English .

Tämä nopeuttaisi lupien ja todistusten saantia ja vähentäisi rautatieyritysten kustannuksia jopa noin 500 miljoonalla eurolla vuoteen 2025 mennessä sekä kannustaisi uusia toiminnanharjoittajia markkinoille.

Parempaa laatua, lisää valinnanvaraa

Ehdotetuilla muutoksilla halutaan avata kaikkien EU-maiden matkustajaliikenneverkot kilpailulle. Myös raideliikenteen julkisen palvelun sopimukset olisi vastaisuudessa kilpailutettava.

Ehdotuksen toimenpiteitä täydennetään myös muilla uudistuksilla, joiden tarkoituksena on laajentaa EU:n rautatieverkostoa. Matkustajille ja toiminnanharjoittajille arvioidaan koituvan hyötyä 40 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä.

Julkisesti omistettujen yritysten osuus EU:n henkilöliikenteestä rautateillä on nykyisin yli 90 %. Vain Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat avanneet markkinansa kokonaan. Alankomaissa, Itävallassa, Saksassa ja Tšekissä markkinat on avattu osittain.

Tavoitteena tehokkuuden parantaminen

Uusilla säännöillä halutaan varmistaa, että rataverkon haltijat ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumattomia junaliikenteen harjoittajista. Näin vältettäisiin mahdolliset eturistiriidat ja taattaisiin kaikille yrityksille tasavertainen rataverkon käyttöoikeus.

Lisäsuojaa työntekijöille

EU:n ehdottamat toimet myös lisäävät työpaikkoja ja parantavat niiden laatua. Näin on tapahtunut maissa, joissa rautatieverkot on avattu kilpailulle.

EU-sääntöjen turvin jäsenmailla on mahdollisuus suojella työntekijöitä. Ne voivat edellyttää, että kun julkisen palvelun sopimuksia siirretään uusille yrityksille, niiden on otettava vanhat työntekijät palvelukseensa.

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäviksi.

EU:n raideliikennepolitiikka – lisätietoa English

Liikenne EU:ssa – lisätietoa English (en)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä