Cesta

Železniční doprava: větší konkurence, lepší služby - 30/01/2013

Dva vysokorychlostní vlaky © EU

Balíček nových návrhů, díky nimž se vnitrostátní železniční sítě otevřou konkurenci, dojde k navýšení investic a cestující budou mít na výběr ze širší nabídky kvalitnějších služeb.

Evropská komise navrhuje opatření pdf - 91 KB [91 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , jimiž chce otevřít železniční sítě jednotlivých států konkurenci. Cílem je navýšit objem investic do tohoto odvětví a nabídnout cestujícím kvalitnější služby.

Železnice představují bezpečný a efektivní způsob dopravy a přitom pomáhají snižovat přetížení silniční sítě. Zároveň přispívají ke zvyšování energetické soběstačnosti EU a snižování emisí uhlíku.

Přesto železniční dopravu v Evropě lidé tolik nevyužívají a investice do modernizace a rozšiřování sítí zoufale chybí. Uvedený železniční balíček opatření je součástí evropské strategie English (en) EU, která chce tento negativní vývoj zvrátit.

Snížení administrativy i nákladů

Podle návrhu by se odpovědnost za vydávání povolení k provozu železničních vozidel a osvědčení o bezpečnosti přesunula od orgánů členských států na Evropskou agenturu pro železnice English .

Tím by se urychlil proces schvalování a provozovatelé železniční dopravy by do roku 2025 na nákladech ušetřili až 500 milionů eur. Toto opatření by na trh přilákalo i nové dopravce.

Větší nabídka kvalitnějších služeb

Navrhovaná pravidla by otevřela veškerou vnitrostátní osobní dopravu po železnici konkurenci. To by se vztahovalo i na nabídková řízení na správu sítí ve veřejném vlastnictví.

V kombinaci s dalšími reformami by návrh vedl k rozšiřování železniční sítě EU. Cestujícím a dopravcům by to do roku 2035 přineslo užitek v hodnotě 40 miliard eur.

V současné době tvoří veřejně vlastněné sítě přes 90 % železničních cest v EU. Pouze ve Švédsku a Spojeném království jsou trhy zcela otevřené. Německo, Rakousko, Itálie, Česká republika a Nizozemsko tyto trhy otevřely částečně.

Zvýšení efektivnosti

Díky novým pravidlům by nezávislí provozovatelé kolejí získali provozní a finanční nezávislost na provozovatelích vlaků. Návrh by odstranil případné střety zájmů a umožnil by, aby žádný dopravce nebyl diskriminován v přístupu na železnici.

Ochrana pracovníků

Jak se ukázalo v těch zemích EU, v nichž je přístup na trh s železniční dopravou otevřený a panuje na něm konkurence, pomohl by návrh vytvořit nová, kvalitnější pracovní místa.

Pravidla na úrovni EU by státům umožnila vyžadovat od nových dopravců, aby současně s převzetím smlouvy o veřejné službě převzali i stávající železniční personál.

Další kroky

Návrhy budou nyní předloženy k posouzení Evropskému parlamentu a členským státům EU.

Více informací o politice železniční dopravy EU English

Více informací o dopravě English (en)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy